Felhasználási feltételek

Feltételek az Ön és a P2P közötti megállapodásról:

Ezek a használati feltételek ("Feltételek") szabályozzák a Platformokhoz való hozzáférést és a Platform által nyújtott szolgáltatások használatát.

Ezek a Feltételek jogilag kötelezően érvényesek az Ön és a P2P közötti megállapodásban. Mielőtt elkezdené használni a Platformot, köteles elolvasni ezeket a Feltételeket. A Platformon való bejelentkezéssel Ön kijelenti azt, hogy gondosan elolvasta ezeket a Feltételeket, fenntartások nélkül egyetért velük és betartja őket, miközben vállalja, hogy betartja az alkalmazandó jogszabályokat (a Szlovák Köztársaságot és az államot, ahol Ön tartózkodik) és vállalja, hogy nem tesz semmit az alkalmazandó jog megsértésével és a Platform használata ellen.

A platformok elérése és használata csak olyan személyek számára érhető el, akik jogilag képzettek és törvényesen kötelesek eljárni az alkalmazandó jog szerint . A Platform feliratkozásával és használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy jogosult a Platform használatára.

Ha bármelyik szervezet nevében használja a Platformot, Ön képviseli és garantálja, hogy jogosult az adott szervezet cselekvésére és megkötésére, és a feltételek elfogadásával garantálja az adott szervezet beleegyezését.

Ha nem fogadja el ezeket a Feltételeket, akkor nem használhatja a Platformot, és nem regisztrálhat, ha már regisztrált, akkor törölnie kell a belépését.

Módosítások

A P2P fenntartja a jogot saját belátása szerint bármikor és előzetes értesítés nélkül a jelen Feltételek és az itt hivatkozott egyéb dokumentumok módosítására. A P2P tájékoztatni fogja Önt a Platform Általános Szerződési Feltételek módosításáról, egy üzenet küldésel vagy más értesítéssel. A Feltételek módosítása vagy kiegészítése (hacsak másként nem rendelkezik) a közzététel útján lép érvénybe. A módosítás hatálybalépésekor vagy a jelen módosítás kiegészítése után a Platformok további használata alatt az Ön beleegyezését értjük ezekkel a feltételekkel. Ha nem ért egyet a változásokkal vagy a kiegészítésekkel, akkor köteles megszüntetni a Platform használatát, és törölnie kell a regisztrációját.

Adatvédelem és cookies

Ezek a Felhasználási Feltételek magukba foglalják az adatvédelmi szabályzatot is, amely információkat és értesítéseket tartalmaz a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, valamint a Cookies házirendet; amelyről kijelenti, hogy elolvasta, egyetért, és engedelmeskedik nekik.

Fogalmak és meghatározások

A "Tag" olyan személyt jelent, aki befejezi a Platform regisztrálási folyamatát vagy olyan személy aki a Platformon keresztül kérvényt nyújt be vagy kérvényt fogad el, beleértve, de nem kizárólag Szakértő és Ügyfél. A tag lehet természetes személy (vállalkozó vagy nem vállalkozó), valamint jogi személy.

A "Tartalom" értelme szöveg, grafika, kép, zene, szoftver, hang, videó, információk vagy egyéb anyagok, beleértve, de nem kizárólag, a Felhasználó profiljában szereplő információk, a Szolgáltatásokon, ajánlatokon, üzeneteken és szálakon, a Platformon vagy a Platformon elérhető információk vagy anyagokon keresztül érkező információkat jelent.

A "P2P tartalom" a P2P Platformokon vagy Platformokon keresztül elérhető összes tartalmat jelenti, beleértve minden olyan tartalmat, amelyet a Felhasználó Tartalma kivételével harmadik fél engedélyezett.

"Felhasználói tartalom": minden olyan Tartalom, amelyet bármely Platformtag vagy más Felhasználó átad, továbbít, feltölt, postázik vagy átvisz, beleértve a fotókat, profilinformációkat, leírásokat, beadványokat, véleményeket és fizetéseket a Platformon keresztül, kivéve a P2P tartalmát.

A "P2P" jelentése People2People, s.r.o., Suché mýto 6, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 51 225 221, néha a "mink" nyelvtani formában és egyéb grammatikai formákban (pl. "mi", "miénk" stb.) jelen meg.

"Platform" P2P, mobil vagy egyéb webes alkalmazásokat, szoftvereket, folyamatokat és egyéb szolgáltatásokokat jelent, amelyeket a P2P nyújt vagy biztosít.

A "szolgáltatások" a szakemberek által megadott vagy általuk kínált szolgáltatásokat jelent, illetve keresések, amelyeket az Ügyfelek a Platformon keresztül kértek vagy fogadtak el.

A "Profi" olyan tagot jelent, aki regisztrált a Pro Services ajánlattételére, ajánlatot küld a Pro Services részére, vagy más módon használja a Platformot licitálásra, szolgáltatásnyújtásra, fizetési szolgáltatásokért vagy szolgáltatásnyújtás megkönnyítésére.

"Közös tartalom" a felhasználói tartalom és a P2P tartalom együttesen.

A "Fiók" a Platformon lévő felhasználói fiókot jelenti, amely jelszóval védett, a bejelentkező bejelentkezés által létrehozott felhasználói fiók , amelyen a felhasználó taggá válik.

A "Vevő" olyan tag, aki regisztrálva van a Pro Szolgáltatásokra vonatkozó árajánlatok fogadására, ajánlatot kér a Pro Szolgáltatásoktól, vagy más módon használja a Platformot a Pro Szolgáltatások elfogadásához, fizetéséhez, ellenőrzéséhez vagy megkönnyítéséhez.

Szakemberek nyilatkozata

Regisztráltál a szolgáltatások nyújtására, közzétételére és a platform használatával a Szakértő kijelenti és garantálja, hogy jogosult a Pro Szolgáltatások nyújtására, és teljesíti a Pro Szolgáltatások nyújtására vonatkozó összes feltételt annak a területnek a hatályos törvényei szerint, amelyben a Pro Szolgáltatásokat nyújtja.

 

A szakember kijelenti, hogy a P2P-vel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi törvény vagy más általánosan kötelező erejű jogi szabályozás értelmében nem fogyasztó. Nyilatkozik arról, hogy a Platformot és üzleti, kereskedelmi tevékenységét vagy a Szolgáltatásokat, az alkalmazandó törvényekkel összhangban nyújtja. A szakember tudomásul veszi, hogy a P2P és a Profi közötti kapcsolat nem fogyasztói kapcsolat, nem fogyasztói szerződés, hanem a profi és az ügyfél közötti kapcsolat, üzleti-fogyasztói kapcsolat, és ezért (ha fogyasztói szerződést köt) teljesíti az alkalmazandó jog által rá rótt valamennyi kötelezettséget.

 

A P2P nem megbízója a szolgáltatóknak. A szakember tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felhasználói fiók regisztrálásával és a Platformon történő létrehozásával csak lehetőséget kap, hogy a Platformot használja az Ügyfelek eléréséhez, és a Platform használata nem garantálja, hogy a Felhasználó ténylegesen megrendeli tőle a Szolgáltatást.

 

A szakember elismeri és egyetért azzal, hogy a P2P-vel kapcsolatban független jogalany, nem munkatárs vagy a P2P vállalkozója, és hogy nem P2P alkalmazott, sem társult vállalkozója, sem közös vállalkozása vagy ügynöke. A P2P nem ellenőrzi és nincs joga ellenőrizni a Szakértő által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat (vagy azok minőségét), kivéve, ha a Feltételek kifejezetten előírják.

 

A Szakértő kizárólagos felelősséggel tartozik minden, a Platformon vagy azon keresztül nyújtott Pro Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi (pl. Adóügyi) és egyéb kötelezettség teljesítéséért.

 

A P2P az alkalmazandó törvények által megengedett módon és mértékben megszerezheti a Szakértővel kapcsolatos nyilvánosan hozzáférhető információkat, és az ilyen eredmények alapján korlátozhatja, blokkolhatja, felfüggesztheti, deaktiválhatja vagy bezárhatja a Szakmai Fiókot.

Fiók regisztrációja és használata

A felhasználók hozzáférhetnek a Platformhoz anélkül, hogy regisztrálnának a Fiókra, de bizonyos Platform szolgáltatások eléréséhez fiókot kell létrehoznia.

Ön elfogadja, hogy pontos, naprakész és teljes körű információkat nyújt a regisztrációs folyamat során és minden más esetben, amikor Platformot használ, és vállalja, hogy frissíti az információkat, hogy mindig pontos, naprakész és teljesek legyenek.

Saját megítélésünk szerint teljes mértékben jogunk van megtagadni vagy letiltani a Platform-fiók regisztrálását és létrehozását.

Az Ön Fiókja privát, és nem használhatja senki más, mint Ön. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a fiókja jelszavának biztosításáért. Ön kizárólag felelős a Fiókjában végzett összes tevékenységért, valamint a fiókja jogosulatlan használatáról, köteles azonnal tájékoztatni a P2P-t. A P2P nem felelős a számlája jogosulatlan használatából eredő károkért. A fentiek ellenére Ön felelős lehet a jogosulatlan használatért és okozott károkért a P2P-nek vagy harmadik félnek.

Ha az Ön készülékét, amelyen keresztül jelentkezik fel a Platformhoz és az Ön fiókját több ember használja, kizárólagosan Ön felelős azért, hogy a Platform használata végén kilépjen a felhasználói fiókjából, hogy így senki más nem használhatja a Platformot az Ön személyazonossága alatt.

Az Ön Fiókja a P2P tulajdonát képezi, annak tartalma és az ahhoz kapcsolódó összes jogok nem hordozhatóak át, nem átruházhatóak, nem örökölhetőek és kizárólag az Ön személyéhez kötődnek.

A Platform által nyújtott szolgáltatások rövid leírása

A Platform a készülékén lévő virtuális piactéri szolgáltatásokat mutatja be, amelyen összeköti a felhasználó igényét a munka, szolgáltatás vagy termék után, egy másik felhasználó ajánlatával, amely ilyen munkát, szolgáltatást vagy terméket kínál. A Platform lehetővé teszi a felhasználók egyszerű és gyors kommunikációját, lehetővé teszi az ajánlatok, munkaigények, szolgáltatások és áruk közzétételét és keresését.

A Platformon az ügyfél az igényeit (keresletét) adja be a munka, szolgáltatás és /vagy áru után, kommunikál a Szakértővel, elfogadja a megoldásokat, javasolja és jóváhagyja a szállítási határidőt, valamint a jutalom összegét és az alábbiakat. A szakember a Platformon kínálja saját munkáját, szolgáltatását és/vagy áruját, válaszol az Ügyfél igényére, kommunikál az Ügyféllel, megoldásokat kínál, javasolja és megbeszéli a szállítási határidőt, valamint a jutalom összegét és az alábbiakat.

A felhasználók igényei alapján a Platform automatikusan értesíti a Szakembereket egy új igényről és jutalomul közvetíti az ügyfelek kontaktusra szükségletek információkat a Szakembereknek. Az Ügyfél ajánlatának visszajelzése és kézbesítése kizárólagosan a Szakember döntése alapján történik, a Szakemberek választása kizárólagosan az Ügyfél döntése, valamint kizárólagosan az Ügyfél és a Szakember döntésén van, hogy szerződést kötnek-e és milyen feltételek alapján. A munkák, a szolgáltatások kézbesítését és/vagy az árubeszerzés díját az Ügyfél és a Szakértő közötti megállapodás határozza meg, a P2P nem lép bele az Ügyfél és a Szakértő közötti megállapodásba, nem rendelkezik, nincs befolyása és nem felelős az ott felsorolt feltételekért. A platform nem biztosítja a teljesítményt az Ügyfél és a szakemberek között és nem köt semmilyen jogi vagy más kapcsolatot egymással. A Platform célja kizárólag az Ügyfél és a Szakember közötti kapcsolat közvetítése, és ez minden az Ügyfél igényei és a Szakember szakmai ajánlatai alapján, és lehetővé teszi az Ügyfél és a Szakember közötti bizalmas kommunikációt (chat formájában), valamint az Ügyfelek és a Szakemberek általi kölcsönös értékelését és a Platformon való a munkák, szolgáltatások kézbesítését és/vagy az árubeszerzés után való minőség értékelésének a közvetítése.

A platform használata

A platform használata csak a jelen Feltételekben meghatározott célokra engedélyezett. A felhasználás más célra tilos beleegyezésünk nélkül . Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen jutalomra nem jogosult a használatához, illetve a Platformon való tartalom kiegészítésére.

Akármilyen Ön kérdései, javaslatai, ötletei, tippei vagy egyéb információk a platformokról vagy általa keresztül nyújtott szolgáltatásokról, amiket nekünk szántak a P2P eszközzé válhat és felhasználhassuk őket a felhasználói tartalom engedélyének a hatálya alatt van.

Engedély a platform használatához

A jelen Feltételeknek megfelelően a P2P korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, nem átruházható és oszthatatlan licencet biztosít a Közös Tartalom reprodukálására és megjelenítésére (kivéve a szoftver forráskódját), kizárólag személyes és nem kereskedelmi használatra és csak a Platformon való hozzáférésével kapcsolatban.

Ön nem jogosult más módon használni a közös tartalmat, különösen, nem szabad használnia, másolnia, módosítania, változtatnia, származékos munkákat létrehoznia, terjesztenie, licencelnie, eladnia, továbbítania, nyilvánosan megjelenítenie, nyilvánosan teljesítenie, nyilvánosan továbbítania, továbbítania vagy más módon használnia a Platformot vagy a Közös Tartalmat, a jelen Feltételek által kifejezetten engedélyezett kivételekkel. A Platform és a Közös Tartalom az Ön számára úgy ajánlanak "ahogy vannak". Ha letölti vagy kinyomtatja a Közös Tartalom egy példányát, meg kell hagynia az abban foglalt összes szerzői jogi figyelmeztetést és az egyéb tulajdonjogokat is.

Felhasználói tartalom

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Ön kizárólagosan felelős a Platform tartalmáért, amelyet hozzáférhetővé tesz a Platformon vagy a Platformon keresztül. Ezért kijelenti és garantálja, hogy: (és) Ön az összes felhasználói Tartalom kizárólagos és egyetlen tulajdonosa, amelyet Ön hozzáférhetővé tesz a Platformon vagy a Platformon keresztül vagy rendelkezik minden joggal, licencekkel, engedélyekkel és beleegyezésekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Felhasználói tartalom ezek a Feltételekben leírtak szerint elérhetővé váljon; a (b) sem a Felhasználó Tartalmát, sem a Felhasználói Tartalom használatát vagy a P2P használatát a Platformon vagy rajta keresztül nem sérti a harmadik fél jogait (pld. szabadalmak, szerzői jogok, védjegyek, üzleti titkok vagy más, a harmadik felek tulajdonjoga vagy szellemi tulajdonával kapcsolatos jogait, személyiségét vagy egyéb jogait) az alkalmazandó jogot sem. Ön egyetért vele, hogy a P2P (de nem feltétlenül) ellenőrizheti, módosíthatja, blokkolhatja és / vagy törölheti az Ön felhasználói tartalmat és az Ön kizárólagos felelőssége a Felhasználó tartalmának figyelemmel kísérése és annak bebiztosítása, hogy az ilyen tartalmak megfeleljenek a jelen Általános Szerződési Feltételeknek.

A P2P fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolíthatja vagy megakadályozhatja a Felhasználó Tartalmához való hozzáférést bármilyen oknál fogva,elfogadhatatlannak, a jelen Feltételeknek vagy az alkalmazandó jogszabályoknak, vagy ha egyéb módon hátrányosan érinti a Platformot vagy annak Felhasználóit más okokból.

Engedély a Felhasználói tartalomhoz

Azzal, hogy bármely tartalmat elérhetővé tesz a Platformon, vagy a Platformon keresztül elérhetővé tesz, a P2P- nek világszerte, visszavonhatatlan, állandó, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes engedélyt biztosít a licencek és licencek jogával a jogok és a licenc engedélyezésére és a Felhasználó Tartalom összes ismert felhasználásánál (különösen, de nem kizárólagosan, az ilyen tartalmak másolását, módosítását, terjesztését, engedélyezését, értékesítését, eladását, továbbítását, nyilvános megjelenítését, nyilvános továbbítását, megjelenítését vagy más módon történő kiaknázását, közvetíteni, megjelenítenie és egyéb módon használnia az ilyen Felhasználó Tartalmát), mi belátásunk szerint. Az engedély akkor is folytatódik, ha a Platformot vagy a Platformon lévő fiókját törölték.

Tilalmak

Mint a Platform felhasználója nem szabad (a Feltételekben szereplő egyéb tilalmak mellett):

 • egy másik személy számláját használnia,
 • a Platform használatánál más személyként mutatkoznia, több mint egy Fiók létrehozása (kivéve olyan esetben, ha a törvényes eljárás több más személy számára van),
 • olyan tartalmakat továbbítani, amelyek vulgáris szavakat, rágalmazásokat, fenyegetéseket és személyes támadásokat tartalmaznak a felhasználók vagy más személyek ellen, az alapvető jogok és szabadságok elnyomásának előmozdítása, ösztönzése vagy támogatása, az erőszak, a fanatizmus, a rasszizmus, a diszkrimináció, a népcsoportok rágalmazása, a faji, a nyelvi, a szexuális, a vallási, a politikai, a társadalmi, az etnikai és etnikai intolerancia, gyűlölet bizonyos emberek vagy népcsoportok iránt, különösen etnikai vagy vallási csoportok, sem egyéb olyan Tartalmat, amely megsérti az alkalmazandó jogot,
 • olyan tartalmat közzétesz, amely nem igazolt, megtévesztő, félrevezető, valótlan vagy igazságtorzító információkat tartalmaz, vagy bármilyen más (még igaz) adatokat is, amelyek mások számára ártanak vagy valószínűleg ártani fognak (pl. Jó nevük, jó hírnevük károsodása miatt stb.),
 • olyan tartalmak közzététele, amelyekben spam, hoax vagy a warezu szerepel,
 • olyan tartalom közzététele, amely más személy személyes adatait tartalmazó információkat tartalmaz,
 • olyan tartalom közzététele, amely ugyanazokkal (duplikált), érthetetlen vagy értelmetlen információkat tartalmaz,
 • olyan Tartalmak közzététele, amely az érvényes jog bűnös megsértésére vezet,
 • olyan tartalom közzététele, amely más olyan webhelyekhez kapcsolódik, amelyek nem kapcsolódnak a Platform tartalmához és/vagy a Platformmal versengő weboldalakhoz vagy szolgáltatásokhoz,
 • torzítja vagy károsítja a Platformot, vagy megpróbálja ezt megtenni,
 • olyan szoftvervírusokat vagy egyéb számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tesz közzé vagy használ fel, amelyek veszélyeztethetik, megszakíthatják, korlátozhatják vagy leállíthatják a Platform által nyújtott szolgáltatások nyújtását,
 • létrehozni vagy tükrözni a Platformot vagy annak részét,
 • nyilvános proxy szervereket és egyéb névtelen szolgáltatásokat használni, amelyek a Platform támadására lehet felhasználni,
 • automatikus szkripteket használni az információk gyűjtésére vagy más módon hozzáférni a platform működtetéséhez,
 • e-mail címeket gyűjteni vagy egyéb elérhetőségi adatokat a Platform felhasználóitól bármilyen célra,
 • semmilyen módon veszélyeztetni és károsítani a P2P-t és a mi nevünket és hírnevünket,
 • a hálózati értékesítés és a többszintű marketing rendszer alá tartozó áruk, szolgáltatások és munka kínálatát vagy promócióját, vagy a biztosítás, pénzügyi termékek és tanácsok hálózatának értékesítésének a kinálata és propagációja,
 • olyan termékeket, szolgáltatásokat és tevékenységeket kínálni vagy reklámozni, amelyek ajánlatát az alkalmazandó jog tiltja vagy korlátozza (pl. gyógyszerek reklámozása, illegális munka kínálata, fegyverek reklámozása stb.),
 • a Platformot az alkalmazandó jog, a jó erkölcsöt vagy ezek a Feltételek megsértésével használni, vagy más módon megsérti az alkalmazandó jogot, a jó erkölcsöt vagy ezek a Feltételeket,
 • a fent említett tilalmak megkerülése.

Díjak és adókötelezettségek

A Platform használata minden tag számára ingyenes, kivéve egyes olyan professzionális szolgáltatásokat, amelyek kifejezetten fizetés tárgyát képezik.

 

Maga a Szolgáltatás és a fizetési rendszer a Szakértő és az Ügyfél között a Platformon kívül valósul meg. Sem a szolgáltatásainkra, sem a Pro Szolgáltatásokra, valamint az azokért fizetett összegekre nem vonatkozik az alkalmazáson belüli fizetési meghatározás.

 

A P2P - kizárólagos belátása szerint - meghatározhatja a Szolgáltatások díjköteles paramétereit (beleértve az árat, a határidőt, a hatályt, a természetét stb.), És ezek megvásárlása előtt tájékoztatni fogja Önt. Az ilyen értesítést, valamint a fizetés összegét és az egyéb feltételeket a szakember rendelkezésére bocsátják, mielőtt egy ilyen fizetett szolgáltatás elfogadásáról vagy elutasításáról döntene.

 

Kreditek és projektek.

A szakembereknek díjat számíthatunk fel bizonyos szolgáltatások nyújtásáért, ideértve, de nem kizárólagosan, olyan szakemberek választását, amelyek közül a Pro Szolgáltatások iránt érdeklődő Ügyfél választhat egy adott Szakértőt a Szolgáltatások nyújtására (a " "projekt"). A projekt nem jelenti azt, hogy a szakember garanciát fog kapni, hogy a megbízó őt választja.

 

A fizetett szolgáltatások különféle formákban élhetnek, például kreditek formájában.

 

A kreditek érvényességi ideje korlátozott, az érvényességi időről a szakembert értesítik, mielőtt megvásárolnák.

 

A szakember elismeri és kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a P2P nem vállal felelősséget és nem garantálja a projekt értékének pontosságát. A P2P csak a becsült projekt előzetes értékét adja meg, amely indikatív és eltérhet a ténylegestől. Ugyanez vonatkozik a potenciális megbízások / projektek számának és értékének feltüntetésére, amelyet a szakember megkaphat.

 

A P2P saját belátása szerint bónuszkreditet nyújthat a szakember számára. Ez a bónuszokra is vonatkoznak, hacsak a feltételekben vagy a platformon másként nem szerepel. A szolgáltató nem jogosult a bónuszra.

 

Fizetés feldolgozása.

A szakmai díjakhoz automatikusan a választott fizetési módot fogjuk használni, amelyet bármikor meg lehet változtatni a Platform beállításai között. Legalább egy érvényes fizetési módnak szereplnie kell a Platform professzionális felhasználásához. Ha valamilyen okból nem tudjuk felszámítani az alapértelmezett fizetési módot, akkor beleegyezik abba, hogy bármely más, a fiókjához társított fizetési módot is használhatunk. Ha fizetési adatai megváltoznak, hitelkártya-szolgáltatója frissített információkat szolgáltathat nekünk a hitelkártyájáról. Ezt az új információt arra használhatjuk, hogy megakadályozzuk szolgáltatásaink és az Ön Pro Szolgáltatásainak megszakítását. Ha nem tudjuk feldolgozni az alapértelmezett fizetési módot, megpróbáljuk feldolgozni az Ön Fiókjához kapcsolódó egyéb fizetési formákat abban a sorrendben, amelyben azokat utoljára nyújtották, használták vagy frissítették a platformon, és először az utolsóként megadott, használt vagy frissített érvényes fizetési módot dolgozzuk fel.

 

Harmadik fél szolgáltatásait használjuk a fizetések feldolgozására. A hitelkártya adatait nem dolgozzuk fel, hanem a harmadik fél dolgozza fel fizetés céljából.

 

Ön vállalja, hogy fizeti az összes alkalmazandó díjat, függetlenül attól, hogy rendelkezik aktív számlával. Ha nem fizeti be kellő időben, vagy ha a P2P valamilyen okból nem tudja felszámolni a hitelkártyáját vagy egyéb fizetési módját, a P2P fenntartja az alkalmazandó jogszabályok szerint érvényes összes jogot a fizetés, valamint a költségek és díjak visszatérítésére. Ha a díjat nem fizetik meg időben, vagy ha a megadott fizetési móddal nem tudjuk feldolgozni az ügyletét, fenntartjuk a jogot az Ön számlájának megszüntetésére vagy felfüggesztésére.

 

A P2P-hez fizetett összegek fixek, nem téríthetők vissza (teljes vagy részleges) visszatérítés vagy kompenzáció nélkül, még akkor is, ha azokat a Platform és / vagy a P2P által nyújtott szolgáltatásokat nem használják ki. Ha bármikor lemondja fiókját, akkor nem kap visszatérítést a fiókjának egyenlege után. Ugyanez vonatkozik, ha megszüntetjük az Ön fiókját a jelen feltételek megsértése miatt.

 

Adók.

A jelen feltételek szerint megkövetelt díjak felszámolhatók az összes adó, illeték, tranzakciós költség stb. nélkül. (együttesen: "adók"), de egyes jogrendszerek előírhatják, hogy adót szedjünk be a Szolgáltatások díjköteles vásárlásáért, fizetéséért, hozzáféréséért vagy használatáért. Ebben az esetben szakemberként felelős az összes adókötelezettség teljesítéséért, valamint a Platform Szolgáltatások vásárlásához, fizetéséhez és a díjköteles szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó adók viseléséért. Azt is tudomásul veszi, hogy a P2P meghatározhatja az Ön által alkalmazandó adójoghatóságot, amelyet helyesnek vagy a törvény által megköveteltnek tart, és vállalja, hogy fizet minden olyan adót, amelyet a számlán szerepel. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy szakemberként kizárólag Ön felelős az összes adó- és egyéb kötelezettség teljesítéséért, amely a P2P-hez történő kifizetéshez kapcsolódik, és hogy nem nyújtunk vagy adunk speciális adótanácsadást a platform tagjai, az ügyfelek vagy a szakemberek számára.

 

Kommunikáció.

Egyetért azzal, hogy a kifizetésekkel és a díjakkal kapcsolatos minden kommunikáció elektronikus úton történik. Beleegyezik abba, hogy minden elektronikus kommunikáció és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációt írásban kell megtenni. Ön beleegyezik abba, hogy ezeket a kommunikációkat tárolhatjuk úgy, hogy hozzáférhetőek maradjanak az eredeti formában.

A felhasználók közötti viták

A Platform segítségével a Felhasználók értékelhetik a Szakemberek Pro Szolgálatait, valamint a Szakemberek értékelhetik a Felhasználókat. A felhasználók közötti esetleges viták ezért természetesen felmerülhetnek, de Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a P2P nem köteles semmilyen ilyen vitát folytatni vagy belekapcsolódni a felhasználók, illetve a felhasználók és valami harmadik felek közötti vitákba. Ezek a viták beavatkozásába és / vagy megoldására a mi jogunkat nem érinti.

Szerzői jogi védelem

Tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdont és mások ehez kapcsolódó jogait és Önök kötelesek ugyanezt tenni . Ön vállalja, hogy betartja és tiszteletben tartja a szerzői jogokat, valamint abban az esetben, ha ilyen jogsértést vagy fenyegetést sért, vagy ésszerű gyanú merül fel, bármikor visszavonhatjuk, blokkolhatjuk Fiókját vagy letilthatjuk a Fiókhoz való hozzáférését.

Ha úgy gondolja, hogy szellemi tulajdonjogait megsértették, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

A P2P és a Platformok függetlensége

A P2P vagy a Platform nem támogatja a felhasználókat, az Ügyfeleket vagy a Szakembereket és a P2P nem részese a megállapodásnak a felhasználók, Ügyfelek és Szakemberek között. A Platform használata nem teremt semmilyen közös vállalkozást, partnerséget, vagy bármilyen más munkajogi vagy egyéb kapcsolat a tagjai és a P2P között (kivéve a jelen Feltételek által létrehozott szerződéses kapcsolatot). A P2P vagy a Platform egyik tagja sem nem irányíthatja vagy ellenőrizheti a másik tevékenységét, és nem veheti át a jogokat és kötelességeket a másik nevében. A Tagok kötelesek teljes körű, naprakész és pontos P2P információt nyújtani a P2P-nek , és bár a P2P további ellenőrzéseket végezhet a felhasználó személyazonosságának ellenőrzésére és azonosítására, nem köteles ezt megtenni, és nem felelős a Platform Felhasználó személyazonosságának, megbízhatóságának és működésének ellenőrzéséért. Hasonlóképpen, a P2P nem felelős azért , hogy a Szakember megfelel-e az összes jogi követelményeknek és a Pro Szolgáltatások nyújtásának feltételeinek és nem felelõs a hitelességéért és cselekvéséért. A Platformon feltüntetett bármely információk a Tagokról kapcsolatban garancia nélkül vannak feltüntetve , ami mellett Ön elfogadja saját döntéseit mások személyiségéről és alkalmasságáról, akikkel a Platformon keresztül kapcsolatba lép vagy kommunikál velük és ezért teljes felelősséget vállal. A P2P nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy károkozásért, az Ön interakciók álltal keletkezett más felhasználókkal.

A Tartalom tartalmazhat olyan linkeket harmadik fél webhelyeire, ajánlataira vagy egyéb eseményeire / tevékenységeire, amelyeket a P2P nem tulajdonít vagy irányít. Nem vállalunk és nem fogadunk el semmilyen felelősséget az ilyen linkekért, és ha Ön hozzájuk fér (használja őket), ezt Ön a saját felelősségére teszi.

A Platform használatával Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy bármilyen követelést lehet igénybe venni más felhasználók vagy harmadik felek magatartásával kapcsolatban, és csak az ilyen felhasználóra vagy személyre vonatkozó követelést korlátozza, és nem fog ilyen követelést alkalmazni a P2P ellen.

Szankciók a Feltételek megsértésével kapcsolatban

A P2P a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb jogokon kívül az alkalmazandó jog szerint rá vonatkozó jogokat is tartalmazhatja, saját belátása szerint jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amely jogszerűen megengedett abban az esetben, ha megsérti e Feltételeket, vagy bármely más szabályt vagy megállapodást Ön és a P2P között, beleértve, de nem kizárólagosan: eltávolíthatja a Felhasználó tartalmát, korlátozhatja a Fióokjához való hozzáférését, törölheti Fiókját, törölheti a Pro Szolgáltatásait és / vagy a Pro Szolgáltatás kéréseit, megakadályozhatja a Platform hozzáférését, a bűnüldöző szervekkel való együttműködés és a más hatóságokkal való együttműködés más eljárásokban.

A hozzáférés korlátozása és a Számla törlése

Saját belátásunk szerint bármikor dönthetünk a korlátozásról, blokkolásról, felfüggesztésról, a Fiókja teljes vagy részleges deaktiválásáról vagy törléséről még előzetes értesítés nélkül is. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ilyen esetben Ön nem jogosult kártérítésre, hogy ez korlátozhatja vagy megszüntetheti hozzáférését a Platformhoz, és értesíthetjük a többi felhasználót is döntésünkről, és tájékoztathatjuk bennünket döntésünk okairól is. A Platformhoz való hozzáférését és / vagy a Fiókja törlését maga is megteheti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a Fiókja törölve van, nem vagyunk kötelesek eltávolítani vagy visszaküldeni akármilyen Tartalmat, amit a Platformára tett.

Felügyeleti hatóság és a fogyasztó védelme

A Fogyasztóvédelmi Felügyeleti Hatóság a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés (SOI), a Pozsonyi régió SOI Felügyelősége, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Műszaki Termékfelügyeleti és Fogyasztóvédelmi Főosztály.

Ha az ügyfelek fogyasztók, jogosultak arra, hogy a fogyasztó jogait az alternatív vitarendezési szervezethez fordítsa, amelynek során együttműködik az adott szervezettel a vita gyors rendezése érdekében. Határon átnyúló jogviták esetén jogában áll az Európai Fogyasztói Központtal kapcsolatba lépni, aki átadja neki a kézbesítési címet, e-mail címet vagy telefonos kapcsolatot nyújt az alternatív vitarendezési szervezetre, amely a vita megoldására szükséges. Az alternatív vitarendezés lehetőségeit és feltételeit az 1/2003. 391/2015 Z.z. számú törvény szabályozza a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról. A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről vonatkozó részletes információkat ezen a weboldalon érhető el http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr, amely az alternatív vitarendezési ügynökségek listáját is vezeti, és a következő weboldalon http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, amely a fogyasztói viták alternatív vitarendezésének az egyik szervezetje. Megoldásként a weboldalon található alternatív vitarendezés elindítására vonatkozó javaslatot, a weboldalon található platformon keresztül is benyújtható https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Ha az Ügyfél Fogyasztó, bármikor visszavonhatja az Általános Szerződési Feltételeket, és azt a Platformról való leiratkozásával, de ez a további felhasználását lehetetlenségévé teszi.

Alkalmazandó jog és bíróság

Ezeket a Feltételeket és kapcsolatokat Ön és a P2P között a szlovák törvény rendelkezései szabályozzák, kivéve az összejátszást előíró normákat. Egyetért azzal, hogy akármilyen követelés, állítás vagy vita, amely felmerülhet Ön és a P2P között, a szlovák bíróságon lesz megoldva, a helyi joghatóság a P2P webhely címe alapján.

A felelősség lemondása

A Platformok , Pro Szolgáltatások és / vagy a Platformok Tartalmának használata kizárólag az Ön felelőssége és kockázata. Hasonlóképpen a kommunikáció és az egyéb Platform felhasználók iránti kötelezettségek az Ön kizárólagos felelőssége és kockázata.

A Platform úgy rendelkezik "ahogy van" és a P2P nem jelent garanciát a Platformok használatára és tartalmára vonatkozóan, és nem vállal felelősséget a Platform vagy a Platform által nyújtott szolgáltatások folyamatos és hibátlan működéséhez és biztonságához, sem a Platform által nyújtott szolgáltatások megszakadását vagy megszüntetését, és ezt így bármikor, bármiféle indoklás nélkül is megtehetjük, akár előzetes értesítés nélkül is.

A P2P nem vállal semmilyen felelősséget a Platforma Felhasználójának felmerült károkért vagy károkozásért, amely a Platform használata álltal volt okozva.

A P2P nem vállal felelősséget annak tudatában, hogy a Platform felhasználók adatai teljesek, pontosak és / vagy aktuálisak-e, vagy hogy a Tag személyazonossága valójában az a személy, akinek adja ki magát és akinek az adatait a Fiókjában szerepelnek. Ez a felhasználó és a Platform Tag felelőssége, aki azokat az adatokat beírta. Hasonlóképpen, a P2P nem felelős azért, hogy a Szakember valóban jogosult-e a Pro Szolgáltatások nyújtására, és megfelel-e a Pro Szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételeknek és előfeltételeknek, ezért maga a Szakember felelős. Hasonlóképpen a P2P nem felelős a Platform tagjai által létrehozott adó és más jogi kötelezettségek teljesítéséért.

Az internetet nézve nem vagyunk felelősek az interneten keresztül Önnel nyújtott adatok biztonságáért vagy védelméért, sem az ellenőrzésüket, sem azért, hogyan használják az Ön adatait más Platform felhasználók, ezért óvatosnak kell lennie a Platformokra helyezett információk kivállasztásánál. Ez vonatkozik a Platform Tagok közötti kommunikációra is.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a felhasználó álltal a Platformra helyezett felhasználók Tartalmáért (különösen, de nem kizárólagosan, ha a P2P felelős a Platform Tag minősítésének tartalmáért és közzétételéért, amelyet egy másik Tag hozzáadott). Nem vagyunk felelősek a Felhasználó tartalmának jogellenessége miatt esetlegesen felmerülő következményekért. Mivel hajlandóak vagyunk megfelelni a Platformon elhelyezett tartalmak érvényes jogszabályaival, Ön elfogadja és vállalja, hogy a Platformon semmilyen olyan Felhasználói Tartalmat nem helyez, amely sérti az alkalmazandó jogot, a jó erkölcsi és a jelen Feltételeket. Mivel nem tudjuk ellenőrizni a Szakemberekkel ajánlott Pro Szolgáltatás tárgyát képező termékeket, szolgáltatásokat és munkákat, hogy megfelelnek-e az alkalmazandó jognak, mi nem vagyunk felelősek a Pro Szolgáltatásokért, a szakmai ajánlatokért és azok megvalósításáért, valamint a Szakember kötelezettségeinek teljesítéséért az Ügyfél egyetértésével és az alkalmazandó joggal összhangban. . Másrészről nem vagyunk felelősek sem az Ügyfélért, sem a kérelemnek az alkalmazandó joghoz való megfelelőségéért, sem az Ügyfélnek a Szakértővel kötött megállapodás alapján történő teljesítéséért és az alkalmazandó jognak a megfeleléséért sem.

A Tartalom ellenőrzése és kezelése

Ön tudomásul veszi, hogy a P2P nem kötelező, de jogában áll: (a) figyelheti vagy átnézheti a Felhasználó Tartalmát, és / vagy (b) megkövetelheti a Tag (Ügyfél és / vagy Szakember) személyazonosságának azonosítását és ellenőrzését, és bármely más Platformfelhasználótól is ezt kérheti.

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek figyelni és ellenőrizni az összes Felhasználó Tartalmát (beleértve a többi Platform Taggal való kommunikációt is), annak ellenőrzésére, vagy a tartalma megfelel-e az alkalmazandó jognak és / vagy az ügynek abban az esetben, ha az alkalmazandó jogszabályok szerint kötelesek vagyunk erre, és / vagy figyelmeztetés esetén és / vagy saját belátásunk szerint. Egyformán jogunk van, de nem kötelességünk, az ilyen Felhasználó Tartalmát megváltoztatni, törölni, letiltani a hozzáférését, az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani, korlátozott mértékben, anélkül, hogy bármilyen ok és értesítést adnánk meg, amit Ön elfogad és tudomásul veszi. Ez ugyanúgy vonatkozik a Platformon való más felhasználókkal való kommunikációra is.

A fenti meghatalmazások ellenére, mivel nem lehetséges és nem ésszerű megkövetelni tőlünk, hogy rendszeresen és folyamatosan ellenőrizzük a Felhasználók Tartalmát, mi nem vagyunk felelősek a Felhasználók Tartalmáért és az alkalmazandó jogszabályok és a jelen Feltételeknek való megfeleléséért.

Kárpótlás

Ön vállalja és igéri, hogy köteles lesz a P2P-t teljes egészében, korlátozás nélkül kárpótolni minden olyan kárt és károkozást, amelyet a P2P-t ártotta az Önnel való Platform használatával kapcsolatban, különösen, de nem kizárólagosan a jelen Feltételek Önnel való megsértése miatt (i), a jó erkölcs és az alkalmazandó jog megsértése a Platform Önnel való használatával kapcsolatban és / vagy (ii) a Platformon elhelyezett Ön vagy közös Felhasználói Tartalma miatt és / vagy (iii) az Ön kommunikációját és kötelezettségei egy Tag vagy más Platform Felhasználó felé és / vagy (iv) az Ön szolgáltatásra, ajánlatra vagy végrehajtásra vonatkozó kérése miatt stb.

Reklám

Ön elfogadja, hogy a Platformon egy harmadik féltől származó hirdetések és más harmadik fél webhelyeire mutató linkek jelenhetnek meg. Az ilyen linkek és a hozzáférésük nincs velünk leellenőrizve és ezekért mi nem vagyunk felelősek. A belépést az ilyen weboldalokra az Ön saját felelősségére teszi, és tudatában van annak, hogy az ilyen webhelyekre ezek a Feltételek nem vonatkoznak.

Általános rendelkezések

Magasabb teljesítmény: Ki megszegi a kötelezettségét a kötelezettségvállalási viszonyból, köteles kártérítést fizetni a másik félnek okozott kárért, hacsak nem bizonyítja be, hogy a kötelezettségek megszegését a felelősséget kizáró körülmények okozták. A felelősséget kizáró körülmény alatt olyan akadályt értjük, amely a kötelezett fél akaratától függetlenül történt, és megakadályozza, hogy teljesítse kötelezettségeit, ha ezt ésszerűen nem tudjuk előre, hogy a köteles párt az akadályt vagy annak következményeit elfordítja vagy legyőzi, és tovább, hogy az elkötelezettség idején ezt az akadályt előre tudnánk. A felelősség nem zárja ki az akadályt, amely csak akkor következett be, amikor a kötelezett fél késedelmesen teljesítette kötelességét, vagy gazdasági kapcsolataiból származik. A kizárólagos felelősséghatások csak arra az időre korlátoltak, ameddig tart az akadály, amelyekkel ezek a hatások társulnak.

Teljes szerződés: Ezek a Feltételek és az adatvédelmi politika és egyéb jogi közlemények Szabályaival együtt, vagy további szerződési feltételekkel, vagy a P2P által a Platformra közzétett szabályok, az Ön és a P2P közötti teljes megállapodást képviseli a Platformon vagy a Platformon keresztül nyújtott Pro Szolgáltatásokat tekintve.

Elkülöníthetőség: Ha a jelen Feltételek valamelyik rendelkezése bármely okból érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánul meg, az ilyen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a jelen Feltételek egyéb rendelkezéseit és a P2P jogosult egyoldalúan helyettesíteni az ilyen érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéseket olyanra, amelynek kiigazítása egy ilyen rendelkezés eredeti jelentésének felel meg, míg a többi Feltételek rendelkezései érvényesek és végrehajthatóak.

Tilos a terjesztés: Hacsak a Feltételek másként nem jelzik, a Felhasználó nem ruházhatja át, nem delegálhatja vagy más módon nem adhatja át a Platform használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a P2P előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

Tilos a beleszámolás: Hacsak a Feltételek másként nem írják elő, nem szabad egyoldalúan számolni a Platformhoz kapcsolódó bármely követelést a Felhasználó és a P2P között (függetlenül attól, hogy ezek fizetendő vagy nem fizetendő követelések, akár feltételes, akár feltétel nélküli, jelenlegi vagy jövőbeli, pénzes vagy nem pénzes ügyben).

Egyes részek nevei: A jelen Feltételek egyes részeinek címét csak az egyértelműség kedvéért vannak, és semmilyen joghatással nem rendelkeznek.

Grammatika alakjai: Az összes olyan kifejezést, mint az "Ön" vagy az "Övé" és a hasonló kifejezéseket a szükséges nyelvtanban szereplő kifejezésekben használjuk, azaz ha nem jelentjük ki, hogy bizonyos kötelezettségek "az Öné", így ez a kötelesség az "Övé". Ezek a kifejezések és hivatkozások arra a személyre utalnak, amely hozzáférhet, használhatja és / vagy bármely módon részt vesz a Platformán, vagy bármelyik jogi utódja.

P2P elérhetőségi adatai: E-mail cím: [email protected]

Nyelv: Ezek a Feltételek több nyelvű verzióban is megtalálhatóak, a döntő változat a szlovák verzió.

Pozsonyban, 2019.12.18.