A szolgáltatásaink alkalmazásával és az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.További részletek

Általános üzleti feltételek és Adatvédelmi irányelvek

A) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fogalmak és meghatározások

 1. Jelen Általános Üzleti Feltételek céljaira (továbbiakban Feltételek) az alábbi fogalmak kerülnek felhasználásra:
  • a) P2P vagy Mi (a megfelelő nyelvtani alakban) a People2People, s. r. o. céget jelenti, székhelye Suché mýto 6, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Szlovák Köztársaság, Stat. sz.: 51 225 221, bejegyezve a Pozsony I. Járásbíróság Cégjegyzékébe, Sro szakasz, 125322/B. sz. betét.
  • b) A Platform a P2P összes weboldalát jelenti, a mobil vagy egyéb alkalmazásokat, szoftvereket, folyamatokat vagy bármely egyéb szolgáltatást, amelyet a P2P részéről vagy által nyújtanak.
  • c) Tag vagy Ön (a megfelelő nyelvtani alakban) azt a személyt jelöli, aki regisztrál a Platformon.
  • d) A Fiók a Tag profilját jelenti, amely a Platformon a regisztrációt követően létrejött és a Tag által meghatározott jelszóval (hitelesítési elemmel) védett.
  • e) A Szakember azt a Tagot jelenti, aki a Platform segítségével a Pro Szolgáltatások árajánlatait küldi vagy egyéb módon használja a Platformot a Pro Szolgáltatások ajánlására és nyújtására, vagy egyéb módon használja a Platformot a Pro Szolgáltatások nyújtásának megkönnyítésére.
  • f) Az Ügyfél azt a Tagot jelenti, aki a Platform segítségével megadja a Pro Szolgáltatásokat érintő igényeit, és árajánlatokat fogad a Pro Szolgáltatásokra.
  • g) A Pro Szolgáltatások a Szakemberek által a Platformon feltüntetett, kínált és/vagy nyújtott szolgáltatások.
  • h) A Pro Szolgáltatások Teljes Ára az Ügyfél és a Szakember között a Pro Szolgáltatásokért megegyezett összeg. A Pro Szolgáltatások Teljes Ára tartalmazza a Pro Szolgáltatások nyújtásának minden költségét a Szakember részéről, beleértve az összes anyagot, szállítást, szerelést, adókat és illetékeket. Amennyiben a Pro Szolgáltatások árát több részletben fizetik, a Pro Szolgáltatások Teljes Árát a Pro Szolgáltatásokért megegyezett összes részletfizetés összege képezi.
  • i) Az Árjegyzék a Platform Ügyfelek és Szakemberek részére történő díjszabásának szabályait jelenti. Az Árjegyzék a Platformon elérhető.
  • j) A Szolgáltatáscsomag azon szolgáltatások mértékét jelenti a Szakember számára, amelyet a Szakember a Fiók regisztrációjánál kiválaszt. Az egyes Szolgáltatáscsomagok részletei az Árjegyzékben találhatók.
  • k) A Tartalom elsősorban olyan szöveget, grafikát, képeket, zenét, szoftvert, audio, videó, fájlokat, információkat vagy egyéb anyagokat jelent beleértve, azonban nem kizárólag, a Tag fiókjában, a Pro Szolgáltatások követelményeiben, a Pro Szolgáltatások kínálataiban, az üzenetekben és azok szálaiban, az értékelésekben feltüntetett összes információt, valamint az Ügyfél vagy Szakember bármely olyan információját vagy anyagát, amely hozzáférhető vagy amelyet elérhetővé tettek vagy megosztottak a Platformon vagy a Platform vagy P2P segítségével.

II. A Feltételek célja és tárgya

 1. Ezek a Feltételek szabályozzák az Ön hozzáférését a Platformhoz és a Platform felhasználási szabályait.
 2. Mielőtt elkezdi használni a Platformot, köteles elolvasni ezeket a Feltételeket. A Platformon való regisztrációval nyilatkozza, hogy ezeket a Feltételeket elolvasta, kifogások nélkül egyetért velük és érti, hogy az Ön számára kötelező érvényűek. Egyúttal vállalja, hogy ezeket a Feltételeket a Platform használata során betartja.
 3. Amennyiben e Feltételek bármely részével vagy rendeletével nem ért egyet, Ön nem jogosult a Platform használatára és a létrehozott Fiók esetén köteles a Fiókját megszüntetni.

III. A Platform használatára jogosult személyek

 1. A Platformra való regisztrálás és a Platform használata csak teljes körű jogképességgel rendelkező személyek számára lehetséges. Olyan személyek helyett, akik nem rendelkeznek teljes körű jogképességgel, mindig a jogos képviselőjük jár el. A Platformra való regisztrálással megerősíti, hogy Ön teljes körű jogképességgel rendelkezik vagy jogos képviselője által jár el.
 2. Amennyiben a Platformot más jogalany nevében használja, az ilyen eljárásra jogosultsággal kell rendelkeznie, és késznek kell lennie a felszólításunkra az érvényes jogosultságát bemutatni, ellenkező esetben felelősséggel tartozik a P2P-nek, a Tagnak vagy harmadik személynek ezzel okozott kárért.
 3. Tilos a Platformmal visszaélni, azt károsítani, túlterhelni vagy egyéb nem megfelelő módon járni el vele. Mindenki, aki a Platformot az előző mondattal ellenkező módon használja, felel az így okozott kárért.
 4. A Platformon való regisztráció nem követelhető, jogunkban áll a Platformon való regisztrációját indok megadása nélkül elutasítani vagy nem tenni lehetővé, illetve zárolhatjuk a Fiókját.

IV. A Platform használatának feltételei

 1. Jelen Feltételekkel együtt köteles a Platform használata során betartani az általános érvényű előírásokat, a Platformmal nem visszaélni és mindig tisztességesen eljárni.
 2. A Platform, a Pro Szolgáltatások, a Platform Tartalmának használata és a Platform segítségével történő kommunikáció mindig kizárólag az Ön kockázatára és felelősségére valósul meg.
 3. A P2P a Platform segítségével Ügyfelek közvetítését biztosítja a Szakembereknek és lehetővé teszi a Szakemberek és Ügyfelek számára a Platform segítségével történő kommunikációt. A P2P nem a Pro Szolgáltatások szolgáltatója és nem felel a nyújtott Pro Szolgáltatásokért.
 4. A P2P szolgáltatásait a Szakembereknek és Ügyfeleknek a Platform által nyújtják és a Szakemberek és Ügyfelek azokat a Platform által használhatják ki, mégpedig nemcsak mobilalkalmazás révén, hanem közvetlenül is, a P2P weboldalai és a P2P támogatása segítségével.
 5. Az igények Platformon való megadásánál és a Pro Szolgáltatások ajánlatainak elkészítésénél, valamint a Szakember és Ügyfél közötti kommunikáció során köteles betartani a tiszteletteljes viselkedés szabályait, ne használjon vulgarizmusokat, ne használjon és ne tegyen közzé olyan Tartalmat, amely ellentmondana az általános érvényű előírásoknak, és ne alkalmazzon hamis vagy megtévesztő Tartalmat, vagy olyan Tartalmat, amely más személy jogait sértené.
 6. Tilos a Platformmal való bármilyen visszaélés vagy annak a Platform rendeltetési céljával, e Feltételekkel, az általános érvényű előírásaikkal és jó erkölcsökkel ellenkező használata. E tilalom megszegése esetén jogunkban áll az Ön Fiókját zárolni, ami azonban nem zárja ki az Ön esetleges felelősségét az okozott kárért.
 7. A regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Fiók a Platformon nem feltétlenül érhető el folyamatosan, különös tekintettel a Platform szükséges karbantartására és a harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások esetleges kiesésére. Hasonlóképpen nem felelünk azoknak az adatoknak a megőrzéséért, amelyeket a Tagok a Platformon elhelyeznek.
 8. Mivel a Fiókért, a Tartalmáért és a Fiók-tevékenységért mindig a Tag felel, nem vállalunk felelősséget a Platform által okozott esetleges kárért, különösen a Tag Fiókjával való visszaélés esetén. A Platformot úgy nyújtjuk „ahogy van” és semmilyen garanciát nem nyújtunk a használatával és a Tartalmával kapcsolatban.
 9. Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a Tagok adatai a Platformon teljesek, pontosak és/vagy naprakészek és azt sem tudjuk garantálni, hogy a Tag helyett nem jogosulatlan személy jár el.
 10. Továbbá azért sem vállalunk felelősséget, hogy a Pro Szolgáltatásokat nyújtó Szakember valóban jogosult-e a Pro Szolgáltatás nyújtására, hogy a nyújtását érintő összes feltételnek eleget tesz-e, és hogy a Szakember teljesíti-e az általános érvényű előírásokból következő adóügyi és egyéb kötelességeit. Ezekért a tényekért kizárólag a Szakembert terheli a felelősség.
 11. A regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Fiók és annak Tartalma a regisztráció pillanatától a vagyonunkká válik és minden jogunk megvan a használatára.
 12. Az internethálózat jellegére tekintettel nem vállalunk felelősséget a biztonságért és Tartalomért, amelyet az internet segítségével nyújt számunkra, sem annak ellenőrzéséért. Nem tudjuk befolyásolni és nem felelünk az Ön által hozzáférhetővé tett Tartalom más Tag általi használatáért a Platformon, ezért óvatosnak kellene lennie annak közzétételekor. A fentiek a Tagok és Platform közötti kommunikációt is érintik.
 13. Nem vállalunk felelősséget a Tag Fiókjának a Tartalmáért és a Platformon megjelentetett értékelésekért sem, ezért semmilyen olyan következményért sem vállalunk felelősséget, amely a Tag Tartalmának jogellenességéből és az ilyen értékelésekből következne.
 14. Nem felelünk a Platformon közzétett Pro Szolgáltatásokra vonatkozó igényekért és ajánlatokért, azok általános érvényű előírásoknak való megfelelésükért, a megvalósításukért és a belőlük következő kötelességek teljesítéséért.
 15. A Feltételek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában, a Tag nem engedményezheti, delegálhatja vagy egyéb módon sem ruházhatja át a Platform használatával összefüggő bármely jogokat és/vagy kötelességeket bármely más személyre a P2P előzetes írásos beleegyezése nélkül.
 16. A Feltételek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában, a Tag egyoldalúan nem számíthatja be a Platform használatával összefüggő bármely követelést a P2P-vel szemben.
 17. Jogunk van – méghozzá harmadik személyekkel megvalósuló kommersz együttműködés keretében is – a Platformot marketing szempontjából reklámra vagy egyéb marketingtevékenységre is kihasználni. Amennyiben a Pro Szolgáltatások nyújtásától eltérő formában szeretne velünk együttműködni, lépjen velünk kapcsolatba az [email protected] címen.
 18. Jogunk van a Platform működését bármikor befejezni vagy felfüggeszteni, mégpedig indok megadása és értesítés nélkül.

V. A Tartalom ellenőrzése és adminisztrációja

 1. A Tagoknak nyújtott jobb szolgáltatások biztosítása, valamint a Tagok és harmadik személyek jogainak védelme érdekében jogunkban áll, de nem kötelességünk, a Tag Tartalmát nyomon követni vagy áttekinteni, kérni a Tag vagy a Platformot használó bármely más személy beazonosítását, és nyomon követni a Platform segítségével megvalósuló kommunikációt.
 2. A Platformon elhelyezett Tartalom általános érvényű előírásokkal és a Tagok vagy harmadik személyek jogaival való összhangja biztosítása érdekében jogunkban áll, de nem kötelességünk, saját belátásunk szerint, indok megadása nélkül is eltávolítani vagy módosítani a Tag Tartalmát és a Tag kommunikációját, zárolni a Tag Fiókját, hozzáférését a Tartalomhoz és a kommunikációhoz a Platformon és szükség esetén a Tag Tartalmát és kommunikációját hozzáférhetővé tenni a közhatalmi szerveknek is, amihez a Platformon való regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja.

VI. Kárfelelősség

 1. Ön egyetért azzal és vállalja, hogy a kárunkat, amely a Platform Ön általi használatával kapcsolatosan keletkezett, teljes mértékben és bármely korlátozás nélkül megtéríti. Különösen, de nem kizárólag, az alábbiakkal kapcsolatban:
  • a) e Feltételek, a jó erkölcsök és/vagy az általános érvényű előírások Ön általi megsértésével,
  • b) az Ön Tartalmával,
  • c) a nyújtott Pro Szolgáltatások Ön általi értékelésével,
  • d) az Ön kommunikációjával,
  • e) az Ön és más Tag viszonyából következő kötelességek Ön általi teljesítésével, vagy
  • f) az Ön igényével vagy ajánlatával a Pro Szolgáltatások terén.

VII. Reklám

1. A Platformon való regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy a Platformon az Ön számára harmadik felek reklámja és más internetes oldalakra, illetve harmadik felek forrásaira szóló hivatkozások jelenjenek meg. Az ilyen hivatkozásokat és a rajtuk hozzáférhető tartalmat mi nem ellenőrizzük, ezért nem felelünk ezekért. Saját kockázatára lép rájuk, és tudomásul veszi, hogy ezek a Feltételek ezekre nem érvényesek.

VII. A személyes adatok védelme

 1. A Platform használatánál a személyes adatok védelméről szóló tájékoztatás A személyes adatok védelmének alapelvei című külön dokumentum része, amely a Platformon hozzáférhető és amellyel köteles a Platform használatának megkezdése előtt megismerkedni, és a Platform használatával azzal való egyetértését fejezi ki és vállalja annak betartását.
 2. A cookies (süti) fájlok használatáról szóló tájékoztatás a Cookie szabályok című külön dokumentum része, amely a Platformon hozzáférhető és amellyel köteles a Platform használatának megkezdése előtt megismerkedni, és a Platform használatával azzal való egyetértését fejezi ki és vállalja annak betartását.

B) AZ ÜGYFELEK

I. A regisztráció és az Ügyfélfiók

 1. Ügyfélként köteles valós, teljes és naprakész információkat megadni a Platformra való regisztráció során, és változásuk esetén azokat időben frissíteni.
 2. Minden személy csak egy Ügyfélfiók létrehozására jogosult.
 3. Az Ügyfél Platformon való regisztrációja nem követelhető, jogunkban áll az Ön Fiókját bármikor zárolni.
 4. Az Ügyfélfiókot kizárólag Ön, vagy az Ön nevében eljárásra jogosult más személyek jogosultak használni.
 5. Az Ügyfélfiók védelmére szolgáló jelszót saját maga választja, ezért Önön múlik, hogy biztosítsa a jelszava védelmét, és megakadályozza más személyek hozzáférését a jelszóhoz. A Platform olyan berendezésről való használatát követően, amelyet más személyekkel közösen használ, vagy amelyhez más személyeknek is hozzáférése van, köteles a Fiókból kijelentkezni, és ezzel megelőzni az Ügyfélfiókkal való visszaélést.
 6. Az Ügyfélfiókban megvalósuló bármely tevékenységet automatikusan az Ön személyéhez rendeljük. Ön kizárólagosan felel saját Ügyfélfiókja Tartalmáért és tevékenységéért.
 7. Ha azt észleli, hogy az Ön Ügyfélfiókját arra jogosulatlan személy használta, köteles erről bennünket a Platform segítségével haladéktalanul értesíteni. Nem vállalunk felelősséget az Ügyfélfiókkal való visszaélésért.
 8. A Platformon való regisztráció és a Platform használata az Ügyfél számára ingyenes.
 9. Ügyfélként a Fiókot és a Platformot csak a Pro Szolgáltatásokat célzó igényei megadására és a Szakemberek által nyújtott Pro Szolgáltatások iránti valós érdeklődése céljaira jogosult használni. Tilos a Platform használata olyan Ügyfélként regisztrált személy számára, akinek nem szándéka a Pro Szolgáltatások valós megszerzése, hanem csak például a Szakemberek adatainak, a kínált Pro Szolgáltatásoknak, a Platform működésének, az Ügyfelek igényeinek és az Ügyfelekről szóló információknak a megszerzése, vagy a Platformmal való egyéb módon történő visszaélés, illetve a Platformon való versenymagatartás áll szándékában. Az ebben a rendelkezésben meghatározott kötelesség megszegése esetén köteles a P2P számára szerződéses bírságot fizetni 1 500,- EUR összegben minden egyes megszegésért, ez azonban nem zárja ki az Ön esetleges kárfelelősségét az okozott kárért. Amennyiben Ön olyan személy közvetítőjeként vagy képviselőjeként lép fel, aki szeretne a P2P-vel együttműködni, vagy ha kérdése van a P2P-vel való együttműködésről, lépjen velünk kapcsolatba az [email protected] címen.

II. A Pro Szolgáltatások keresése

 1. Az Ügyfélként való regisztrációját követően a Pro Szolgáltatásokat érintő igényeket hozhat létre a Platformon. Ügyfélként nincs joga az igényeit közvetlenül konkrét Szakembereknek elküldeni. Az Ön Pro Szolgáltatásokat érintő igénye az adott kategóriában Pro Szolgáltatásokat nyújtó Szakemberek számára a P2P által meghatározott szabályoknak megfelelően lesz hozzáférhetővé téve.
 2. A Pro Szolgáltatásokat érintő igényének összhangban kell lennie az általános érvényű előírásokkal és a jó erkölcsökkel, nem tartalmazhatja az Ügyfél konkrét adatait, különben jogunkban áll az Ön igényét eltávolítani a Platformról.
 3. A Pro Szolgáltatásokat érintő igény megadását követően a Platform segítségével kézbesítik Önnek a Szakemberek Pro Szolgáltatás ajánlatait és lehetővé lesz téve az Ön számára, hogy azzal a konkrét Szakemberrel kommunikáljon, aki a Platformon ajánlatot tett a Pro Szolgáltatásra. Mivel nem vagyunk a Pro Szolgáltatások szolgáltatója, a Szakemberek Pro Szolgáltatásai ajánlatának megküldését nem garantáljuk és megtörténhet, hogy az Ön Pro Szolgáltatásokat érintő igényére egyetlen Pro Szolgáltatás ajánlat sem érkezik. A konkrét Szakember Pro Szolgáltatásának kihasználása az Ön döntésén múlik és Ön nem köteles egyetlen Pro Szolgáltatási ajánlatot sem elfogadni a Szakembertől.
 4. Mi nem avatkozunk bele az Ön, mint Ügyfél és a Szakember közötti kommunikációba. A Pro Szolgáltatások nyújtásának feltételeiről szóló megállapodás kizárólag az Ön és a Szakember kezében van. A Pro Szolgáltatások nyújtásának feltételeibe Ön és a Szakember között nem avatkozunk, ezért a Pro Szolgáltatások nyújtásával vagy minőségével kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozunk, kizárólag a Szakember tartozik ezért felelősséggel.
 5. A Pro Szolgáltatásokat érintő igények megadásakor Ön Ügyfélként köteles betartani a P2P által meghatározott Tisztességes használat szabályait. Az Ügyfél meghatározott időn belül a Platform által megszabott maximális számú igényt adhat meg a Pro Szolgáltatásokat érintően. A Pro Szolgáltatásokat érintő igények maximális számát a P2P saját belátása szerint határozza meg, azonban ez nem lépheti túl a napi 10 igényt a Pro Szolgáltatások tekintetében. Ha Ön megszegi a Tisztességes használat szabályait, jogunkban áll a Fiókját zárolni. Az Ön Fiókjának zárolása nem zárja ki az Ön felelősségét az esetlegesen okozott kárért.

III. Fizetés a Pro Szolgáltatásokért

 1. Ügyfélként a megvalósuló Pro Szolgáltatásokért közvetlenül a Szakembernek fizet. A Pro Szolgáltatásokért fizetendő összeg fizetési feltételei kizárólag az Ön és a Szakember között létrejövő megállapodás tárgya.
 2. Ügyfélként köteles minket tájékoztatni a Pro Szolgáltatásokért megvalósított kifizetésért a Szakembernek, mégpedig a megvalósulásától számított 5 napon belül, a Platform segítségével. Amennyiben a kifizetés több részből áll, köteles minket tájékoztatni a Pro Szolgáltatásokért megvalósított minden egyes részlet kifizetéséről, mégpedig a megvalósulásától számított 5 napon belül. Ha Ön nem teljesíti időben a tájékoztatási kötelezettségét a Pro Szolgáltatásokért megvalósított kifizetésről, az ezzel a P2P-nek okozott kárért felelősséggel tartozik.
 3. Az Ön mint Ügyfél és a Szakember között a Pro Szolgáltatásokra létrejövő szerződésnek nem vagyunk a szerződő felei, ezért nem tartozunk felelősséggel a Szakember kötelességeinek esetleges megszegéséért sem. A Pro Szolgáltatások nyújtásának ár és fizetési feltételeibe Ön és a Szakember között nem avatkozunk, ezért ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozunk. Nem vagyunk továbbá kötelesek kérni a Szakembertől a Pro Szolgáltatásokért kifizetett összegnek vagy a részének a visszafizetését, vagy kedvezmény nyújtását.

IV. A Szakember értékelése

 1. Az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások javítása és a nyújtott Pro Szolgáltatások minőségének javítása érdekében Ön Ügyfélként felel a Pro Szolgáltatásokért megvalósított kifizetésről szóló tájékoztatást követően a Szakember értékelésének hozzáadásáért, mégpedig a Pro Szolgáltatásokért megvalósított kifizetésről szóló tájékoztatástól számított 5 napos határidőn belül. A Szakember értékelése automatikusan lehetővé van téve az Ön számára, a Pro Szolgáltatásokért megvalósított kifizetésről szóló tájékoztatást követően a Platform segítségével.

V. Ügyféltámogatás

 1. Az Ügyfélnek joga van a Platform segítségével bármikor hozzánk fordulni a Platform használata során felmerülő műszaki problémák megoldása érdekében.
 2. Az Ügyfélnek joga van a Platform segítségével bármikor hozzánk fordulni akkor is, ha a Szakember vagy harmadik személy megszegi a kötelességeit, azonban nem vagyunk kötelesek az ilyen vitát megoldani és annak megoldásáért nem tartozunk felelősséggel. Azonban az a jogunk, hogy az ilyen vitába saját belátásunk szerint beleavatkozhatunk, érintetlen marad.
 3. Ha Önnek kapcsolatba kell lépnie a Szakemberrel, azonban annak Fiókja zárolva van és nem tud Önnel kommunikálni, lépjen velünk kapcsolatba a Platform segítségével vagy az [email protected] címen.

VI. Reklamációk

 1. Mivel nem vagyunk az Ön, mint Ügyfél és a Szakember között megkötött szerződés szerződő fele, ezért nem felelünk a nyújtott Pro Szolgáltatások módjáért és minőségéért, és azok időben való megvalósulásáért sem. Bármilyen reklamációt közvetlenül a Szakemberrel kell intézni.
 2. A Platform üzemeltetőjeként szívesen biztosítjuk a szükséges együttműködést, azonban a P2P, mint a Platform üzemeltetőjének bármely felelőssége a Pro Szolgáltatásokkal, ezek Szakember általi szolgáltatásával, a Pro Szolgáltatások minőségével vagy a Pro Szolgáltatások Szakembernél történő reklamációjával összefüggésben, kizárt.

C) SZAKEMBEREK

I. A regisztráció és a Szakember Fiókja

 1. Szakemberként kizárólag csak abban az esetben van joga regisztrálni a Platformon, ha Ön olyan személy, aki vállalkozik (vállalkozó), a kínált Pro Szolgáltatások az Ön vállalkozásának tárgyát képezik, és a vállalkozói tevékenység végzésére a megfelelő engedéllyel rendelkezik. A Platformon való regisztrációval nyilatkozza, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek.
 2. Szakemberként köteles a Platformon való regisztráció időtartama alatt érvényben tartani a vállalkozói tevékenységhez szükséges összes engedélyt, regisztrációt, bejegyzést és jogosultságot. Ha már nem fogja a továbbiakban végezni a vállalkozói tevékenységét az Ön által kínált Pro Szolgáltatások tárgyában, köteles a Platformon való regisztrációját törölni, vagy erről bennünket tájékoztatni.
 3. Szakemberként Ön a Platformon való regisztrációval és a Pro Szolgáltatásokat érintő ajánlataival nyilatkozza, hogy az általános érvényű előírásokkal meghatározott összes feltételnek eleget tesz az Ön által nyújtott Pro Szolgáltatás tekintetében.
 4. Szakemberként Ön a Platformon való regisztrációval tudomásul veszi és nyilatkozza, hogy a P2P viszonylatában Ön független szubjektum, Ön nem a P2P cég munkavállalója vagy képviselője, és más hasonló viszonyban sem áll a P2P céggel, ezért mi nem ellenőrizzük és nem is ellenőrizhetjük az Ön által nyújtott Pro Szolgáltatásokat, kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten feltüntetett eseteket.
 5. Minden természetes vagy jogi személy csupán egy Szakember Fiókkal rendelkezhet.
 6. Szakemberként köteles valós, teljes és naprakész információkat megadni a regisztráció során, és változásuk esetén azokat időben frissíteni.
 7. A Platform segítségével Önnek Szakemberként lehetővé tesszük, hogy az Ügyféllel szerződést kössön a Pro Szolgáltatásokra, azonban nem garantáljuk, hogy a szerződést a Pro Szolgáltatásokra az Ügyféllel megköti. Nincs lehetőségünk továbbá az Ügyfél alapos ellenőrzésére sem, ezért nem lehet tudomásunk vagy kétségünk afelől, hogy az Ügyfél rendben és időben teljesíti a számára a Pro Szolgáltatásokra kötött szerződésből eredő kötelességeit.
 8. A Szakember Fiókot kizárólag Ön, vagy az Ön nevében kifejezetten eljárásra jogosult más személyek jogosultak használni.
 9. A Szakember Fiók védelmére szolgáló jelszót saját maga választja, ezért Önön múlik, hogy biztosítsa a jelszava védelmét, és megakadályozza más személyek hozzáférését a jelszóhoz. A Platform olyan berendezésről való használatát követően, amelyet más személyekkel közösen használ, vagy amelyhez más személyeknek is hozzáférése van, köteles a Fiókból kijelentkezni, és ezzel megelőzni a Szakember Fiókkal való visszaélést.
 10. A Szakember Fiókban megvalósuló bármely tevékenységet automatikusan az Ön személyéhez rendeljük. Ön kizárólagosan felel a Szakember Fiókja Tartalmáért és tevékenységéért.
 11. Ha azt észleli, hogy az Ön Szakember Fiókját arra jogosulatlan személy használta, köteles erről bennünket a Platform segítségével haladéktalanul értesíteni. Nem vállalunk felelősséget a Szakember Fiókkal való visszaélésért.
 12. Szakemberként saját maga dönt az Ön számára az általános érvényű előírásokból következő kötelességei betartásáról, különösen, de nem kizárólag, a Szakember adókötelességeire vonatkozó jogszabályok betartásáról.

II. Pro Szolgáltatási ajánlatok adása

 1. Azt követően, hogy Ön Szakemberként regisztrál a Platformra, az Ön által megszabott Szolgáltatáscsomaggal összhangban lehetővé van téve az Ön számára, hogy az Ügyfelek Pro Szolgáltatásokat érintő igényeit áttekintse az adott kategóriában és ajánlat megadásával reagálhasson rá. Az ajánlat konkrét Ügyfélnek történő megadásával lehetővé válik az Ön számára az Ügyféllel való kommunikáció a kiválasztott Szolgáltatáscsomaggal összhangban, és az Ön számára elérhetővé válnak vagy korlátozva vannak a további adatok vagy lehetőségek a Platformon. A Pro Szolgáltatások nyújtásának konkrét feltételeit közvetlenül az Ügyféllel egyezi meg.
 2. Szakemberként Ön köteles az Ügyféllel elsősorban a Platform segítségével kommunikálni, a Platform szabályai és a P2P által megszabott instrukciók szerint.
 3. Az Ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel során, Ön mint Szakember, köteles betartani a P2P által meghatározott Tisztességes használatra vonatkozó szabályokat. Az Ügyfelekkel való kapcsolatfelvételek maximális számát a P2P saját belátása szerint határozza meg, de ez a szám nem haladhatja meg óránként a 10 Ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt és ugyanakor naponta a 20 Ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt. Ha Ön megszegi a Tisztességes használat szabályait, jogunkban áll a Fiókját zárolni. Az Ön Fiókjának zárolása nem zárja ki az Ön felelősségét az esetlegesen okozott kárért.
 4. Szakemberként vállalja, hogy a Platform segítségével megszerzett Ügyfél elérhetőségeket nem használja fel egyéb módon, mint a Pro Szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötésére a Platform környezetében Ön és az Ügyfél között, és a Pro Szolgáltatás megvalósítását a Platform révén szerzett Ügyfél számára előttünk nem titkolja el. Az Ügyfelek elérhetőségeit nem adhatja át bármely harmadik személynek sem. Ha ezt a kötelességét megszegi, jogosultak vagyunk a Fiókját zárolni és a Premium Szakember Fiók havi díjának 15-szöröse mértékében szerződéses bírság megfizetését kérni Öntől. A fenti szerződéses bírság e kötelezettség minden egyes megsértésére vonatkozik egyenként, egyúttal nem zárja ki az Ön esetleges felelősségét az okozott kárért, amely a szerződéses bírság mellett kerül érvényesítésre. Amennyiben a Pro Szolgáltatások nyújtásától eltérő formában szeretne velünk együttműködni, lépjen velünk kapcsolatba az [email protected] címen.

III. A Szakember Fiók díja

 1. A Szakember Fiók vezetésének díja az Árjegyzékkel összhangban van megszabva, amely a Platformon hozzáférhető.
 2. A Szakember Fiók vezetésének ára az Ön által kiválasztott Szolgáltatáscsomagtól függ. A Szolgáltatáscsomag módosítása magasabb szintű Szolgáltatáscsomagra a Platform segítségével bármikor megvalósítható. A Szolgáltatáscsomag kisebb szintű Szolgáltatáscsomagra való módosítása nem lehetséges. Szakemberként tudomásul veszi, hogy az Ön által kiválasztott Szolgáltatáscsomag a Platformon az Ön számára a Platformon való regisztráció időtartama alatt kötelező érvényű, és ezt követően azt csak magasabb szintű Szolgáltatáscsomagra módosíthatja, amely az ilyen módosítás megerősítésével ugyanúgy kötelező érvényűvé válik az Ön számára a regisztráció időtartama alatt, a kisebb szintű Szolgáltatáscsomagra való visszatérés vagy a kisebb szintű Szolgáltatáscsomag választása a kiválasztott Szolgáltatáscsomag kimerítéséig nem lehetséges.
 3. Szakemberként a Platformon kiválasztja a lehetőségek közül azt az időtartamot, amelyre a Szolgáltatáscsomagot megrendeli. Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáscsomag időtartamának kiválasztása az Ön számára a Platformon való regisztráció időtartamáig kötelező érvényű, és nincs lehetősége a Szolgáltatáscsomag hosszabb időtartamáról a Szolgáltatáscsomag rövidebb időtartamára váltani, a kiválasztott Szolgáltatáscsomag kimerítéséig. A Szolgáltatáscsomag rövidebb időtartamáról a Szolgáltatáscsomag hosszabb időtartamára való váltás bármikor megvalósítható.
 4. Amennyiben a Platformot Szakemberként kívánja használni, rendelkeznie kell a Platformon legalább egy fizetési kártya érvényes adatai segítségével beállított fizetési móddal. A Szakember Fiók díjának kifizetése automatikus lesz a Szolgáltatáscsomag gyakoriságától függően a Platformon az Ön által megválasztott módon, amire a P2P céget kifejezetten meghatalmazza. Ha bármely oknál fogva nem lesz megvalósítható a kifizetés az Ön által megválasztott módon, beleegyezik abba, hogy bármely egyéb fizetési módot választhatunk az Ön Platform Fiókjához kapcsolódóan. Ha módosulnak a bankkártyája adatai, a bankkártya szolgáltatója rendelkezésünkre bocsáthatja az Ön bankkártyája naprakész információit, és az ilyen információk fogadására Ön kifejezetten felhatalmaz bennünket.
 5. A kifizetések feldolgozására harmadik fél szolgáltatásait vesszük igénybe. Az Ön bankkártya adatait nem dolgozzuk fel, azokat kizárólag harmadik fél kezeli a kifizetés megvalósításának céljára.
 6. Amennyiben már a továbbiakban nem kívánja majd igénybe venni a Platformot, a Fiókjában módosítani kell a Szakember Fiók díjfizetés beállításait, és a Szakember Fiókot a kifizetett időtartam leteltével zároljuk.
 7. A Szakember Fiók díja az Árjegyzékkel összhangban fix összeg, abból nem nyújtható kedvezmény és a díj egy része vissza sem téríthető azért az időszakért, amikor a Fiókot nem használták vagy amikor a Fiók zárolva volt.
 8. Amennyiben a Szakember Fiókját a Szakember Fiókért kifizetett díj ellenére is megszünteti, a Szakember Fiókért már kifizetett díj nem kerül visszafizetésre.
 9. Hasonlóképpen, ha a Szakember Fiókját mi szüntetjük meg, a Szakember Fiókért már kifizetett díj nem kerül visszafizetésre. Az Ön Szakember Fiókja zárolását követően a Szakember Fiók további díjának kifizetése már nem valósul meg a bankkártyájáról, egészen a Szakember Fiók kioldásának pillanatáig. A Szakember Fiók kioldását követő első napon a bankkártyájáról automatikusan kifizetésre kerül a Szakember Fiók kioldását követő időszakra fizetendő díj. Ez az időszak a Szakember Fiók kioldását követő első nappal kezdődik. Ha Ön a Platformot nem kívánja a Fiókja kioldását követően tovább használni, ehhez az szükséges, hogy előtte kapcsolatba lép a P2P támogatással az [email protected] címen és megváltoztatja a Szakember Fiókért megvalósuló kifizetés beállításait.
 10. Ha a Szakember Fiók havi díja nem lesz időben kifizetve, a Szakember Fiókot automatikusan zároljuk.
 11. A Szakember Fiókért az Árjegyzék szerinti díjat, ahogy a Platformmal összefüggő egyéb kifizetéseket és illetékeket is adó és/vagy a vonatkozó díjak nélkül lehet feltüntetni, ezek majd az árakhoz a törvényes mértékben lesznek hozzászámítva.

IV. Jutalék az Ügyfél közvetítéséért

 1. A Pro Szolgáltatások elvégzéséért az Ügyfél a Pro Szolgáltatások megegyezett árát közvetlenül Önnek, mint Szakembernek fizeti ki. Ezt követően a P2P-nek Önnel szemben jutalék kifizetésére keletkezik joga az Ügyfél közvetítéséért.
 2. Szakemberként köteles tájékoztatni bennünket a Platform segítségével arról, hogy a Pro Szolgáltatásokat az Ügyfél kifizette, valamint a Pro Szolgáltatások teljes áráról is. Amennyiben az Ügyfél a Pro Szolgáltatásokat több részletben fizeti ki, köteles minket tájékoztatni az Ügyfél minden egyes részletfizetésének átvételéről. Annak az időnek a függvényében, amikor tájékoztat minket, a Feltételek e cikkének 3. bekezdésével összhangban kerül kiszámításra a jutalék nagysága.
 3. Az Ügyfél közvetítéséért számunkra fizetni köteles:
  • a) 5 % jutalékot a Pro Szolgáltatások Teljes Árából a jelen Feltételek e cikkének 4. bekezdésében feltüntetett feltételek teljesítéséért vagy
  • b) 10 % jutalékot a Pro Szolgáltatások Teljes Árából a jelen Feltételek e cikkének 5. bekezdésében feltüntetett feltételek teljesítéséért.
 4. Szakemberként Önnek jutalékfizetési kötelezettsége keletkezik felénk a közvetítésért jelen Feltételek e cikkének 3. bek. a) pontja szerinti mértékben, ha
  • a) átvette a Pro Szolgáltatásokért járó kifizetést az Ügyféltől, részletfizetés esetén is és
  • b) a Platform segítségével tájékoztatott bennünket a Pro Szolgáltatásokért járó kifizetés átvételéről az Ügyféltől és a Pro Szolgáltatások Teljes Áráról az átvételtől számított 48 órán belül, részletfizetés esetén a határidő minden egyes részletfizetés kézhezvételétől külön telik.
 5. Szakemberként Önnek jutalékfizetési kötelezettsége keletkezik felénk a közvetítésért jelen Feltételek e cikkének 3. bek. b) pontja szerinti mértékben, ha
  • a) a Platform segítségével tájékoztat bennünket a Pro Szolgáltatásokért járó kifizetés átvételéről az Ügyféltől és a Pro Szolgáltatások Teljes Áráról az átvételtől számított 48 órán belül, az Ügyféltől átvett részletfizetés esetén külön-külön is, vagy
  • b) a Platform segítségével egyáltalán nem tájékoztat bennünket a Pro Szolgáltatásokért járó kifizetés átvételéről az Ügyféltől és a Pro Szolgáltatások Teljes Áráról, az Ügyféltől átvett részletfizetés esetén külön-külön is,
 6. Azt követően, hogy megkaptuk a tájékoztatást a Pro Szolgáltatásokért járó kifizetés átvételéről az Ügyféltől, mi kapcsolatba lépünk Önnel a jutalék kifizetéséhez szükséges fizetési instrukciókkal. A jutalék kifizetési határideje 7 nap, miközben a kifizetésével megerősíti annak nagyságát. Amennyiben ebben a 7 napos határidőben nem lép velünk kapcsolatba, jogunkban áll, de nem kötelességünk, a jutalék összegét a számunkra hozzáférhető információk alapján meghatározni.
 7. Kérésre köteles az általunk megszabott megfelelő módon (a Szakember által az Ügyfélnek kiállított adóbizonylat vagy egyéb számviteli irat bemutatásával) igazolni az Ügyféltől a Pro Szolgáltatásokért átvett kifizetés összegét és a Pro Szolgáltatások Teljes Árát, mégpedig az ilyen kérés kézbesítését követő 5 napos határidőn belül. Ha ezt a kötelességét nem teljesíti, jogosultak vagyunk a Fiókját zárolni és a Premium Szakember Fiók havi díjának 15-szöröse mértékében szerződéses bírság megfizetését kérni Öntől. A fenti szerződéses bírság egyúttal nem zárja ki az Ön esetleges felelősségét az okozott kárért.
 8. Amennyiben Ön Szakemberként több mint 30 napos késedelembe esik a jutalék kifizetésével, jogunkban áll a jutalék automatikus kifizetését megvalósítani annak a bankkártyájának a segítségével, amelynek adatait a Platformra való regisztráció során megadja (vagy később kiegészíti), amire a P2P céget kifejezetten meghatalmazza.
 9. Bármely olyan megállapodás a Szakember és az Ügyfél között, amelynek célja a Szakember jutalékfizetési kötelességének a kikerülése, nem engedélyezett. Ha ilyen megállapodást köt vagy lehetővé teszi annak megkötését, jogosultak vagyunk a Fiókját zárolni és a Premium Szakember Fiók havi díjának 15-szöröse mértékében szerződéses bírság megfizetését kérni Öntől. A fenti szerződéses bírság egyúttal nem zárja ki az Ön esetleges felelősségét az okozott kárért.

V. A Szakemberek támogatása

 1. A Szakembereknek támogatást nyújtunk a Platform használata során a műszaki és egyéb gondok esetén, a kiválasztott Szakember Szolgáltatáscsomagtól függően.
 2. A Szakembernek joga van bármikor hozzánk fordulni a Platform segítségével, az Ügyfél kötelességei megsértése esetén is, ilyen esetben kapcsolatba léphetünk az Ügyféllel a Szakember által leírt helyzet rendezése céljából, azonban nem felelünk annak megoldásáért.
 3. Ha Önnek kapcsolatba kell lépnie az Ügyféllel, azonban a Szakember Fiókja zárolva van és az Ön számára nincs lehetővé téve a kommunikáció, lépjen velünk kapcsolatba a P2P támogatás segítségével az [email protected] címen.
 4. Mivel nem vagyunk az Ön, mint Szakember és az Ügyfél között megkötött szerződés szerződő fele, ezért nem felelünk az Ügyfél kötelességeinek teljesítéséért és nem vagyunk jogosultak kérni az Ügyfelet a Pro Szolgáltatás árának kifizetésére. A Pro Szolgáltatások nyújtásának ár és fizetési feltételeibe Ön és az Ügyfél között nem avatkozunk, ezért ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozunk. A Pro Szolgáltatás szerződésből az Ügyfél számára eredő bármely kötelesség megsértését közvetlenül az Ügyféllel kell megoldani.

D) KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

I. A Fiók zárolása

 1. Jogunkban áll zárolni az Ön Ügyfélfiókját, különösen ha:
  • a) ezt kéri,
  • b) az Ügyfélfiókot több mint 3 hónapig nem használja,
  • c) az Ön Ügyfélfiókjával való visszaélés gyanúja merül fel, különösen amíg ismételt sikertelen próbálkozások és az Ön Ügyfélfiókjába való bejelentkezés valósul meg,
  • d) más személy Fiókját használja, vagy más személynek adja ki magát,
  • e) több mint egy Fiókot hoz létre (azokat az eseteket kivéve, amikor több személy helyett jogosan jár el),
  • f) a Platformon vulgarizmusokat, obszcén dolgokat, fenyegetéseket, személyes támadásokat, erőszakot, fanatizmust, rasszizmust, diszkriminációt, a lakosság csoportjainak rágalmazását, faji, nyelvi, nemi, vallási, politikai, szociális, nemzetiségi vagy etnikai intoleranciát, a konkrét személyekkel vagy a lakosság csoportjaival szembeni gyűlöletet, illetve az alapvető jogok és szabadságok elnyomását népszerűsítő vagy arra buzdító Tartalmat jelenít meg,
  • g) a Platformon olyan Tartalmat jelenít meg, amely nem ellenőrzött, megtévesztő, csaló, hamis vagy az igazságot kiforgató információkat, vagy bármely olyan egyéb (akár valós) adatokat tartalmaz, amelyek más személyek számára kárt okozhatnak vagy arra alkalmasak lehetnek,
  • h) spam, hoax vagy warez jellegű Tartalmat jelenít meg,
  • i) más személy személyes adatait tartalmazó információt jelenít meg,
  • j) dupla, érthetetlen vagy értelmetlen Tartalmat jelenít meg,
  • k) olyan Tartalmat jelenít meg, amely az érvényes jog, jó erkölcsök vagy e Feltételek megsértését védelmezi vagy arra buzdít,
  • l) olyan Tartalmat jelenít meg, amely a Platform tartalmával nem összefüggő internetes oldalakra hivatkozik és/vagy a Platformmal szemben versenyben álló internetes oldalakra vagy szolgáltatásokra mutat,
  • m) megsérti vagy károsítja a Platformot, vagy megpróbálkozik ezzel,
  • n) olyan szoftvervírusokat vagy egyéb számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tesz közzé vagy alkalmaz, amelyek veszélyeztethetik, felfüggeszthetik, korlátozhatják vagy leállíthatják a Platform tevékenységét,
  • o) létrehozza vagy tükrözi a Platformot, vagy annak részeit,
  • p) nyilvános proxy szervereket és egyéb anonimizáló szolgáltatásokat alkalmaz, amelyekkel vissza lehet élni a Platform megtámadásánál vagy automatikus szkripteket alkalmaz a Platformot és az üzemeltetését érintő információk gyűjtéséhez,
  • q) e-mail címeket vagy egyéb elérhetőségi adatokat szerez a Platform Tagjaitól a Pro Szolgáltatások Platform környezetben való megszerzésétől eltérő célokra,
  • r) veszélyezteti vagy megsérti a P2P jó nevét,
  • s) olyan árut, szolgáltatásokat vagy munkát kínál vagy közvetít, amely a multi-level marketing hálózati értékesítési rendszerhez vagy biztosítás hálózati értékesítése, pénzügyi termékek vagy tanácsadás rendszerébe tartozik,
  • t) olyan árut, szolgáltatásokat vagy munkát kínál vagy közvetít, amely az érvényes jogszabályok szerint tilos vagy korlátozott (például gyógyszerreklám, illegális munka ajánlata, vagy fegyverreklám), vagy
  • u) egyéb módon megsérti vagy megkerüli az általános érvényű előírásokat, a jó erkölcsöket és/vagy e Feltételeket.
 2. Jogunkban áll zárolni az Ön Szakember Fiókját, különösen ha:
  • a) ezt kéri,
  • b) nem lett időben kifizetve a Szakember Fiók díja
  • c) több mint 5 napos késedelembe esett az Ügyfél közvetítési jutalék kifizetésével,
  • d) elveszíti a vállalkozói tevékenység végzési jogosultságát vagy az Ön által kínált Pro Szolgáltatások nem képezik az ön vállalkozása tárgyát,
  • e) az Ügyfelek értékelése Önről nem kielégítő,
  • f) az Ön Szakember Fiókjával való visszaélés gyanúja merül fel, különösen amíg ismételt sikertelen próbálkozások és az Ön Szakember Fiókjába való bejelentkezés valósul meg,
  • g) saját mérlegeléssel a Szakemberről nyilvánosan hozzáférhető információk alapján, e Feltételek 4. bekezdésével összhangban,
  • h) más személy Fiókját használja, vagy más személynek adja ki magát,
  • i) több mint egy Fiókot hoz létre (azokat az eseteket kivéve, amikor több személy helyett jogosan jár el),
  • j) a Platformon vulgarizmusokat, obszcén dolgokat, fenyegetéseket, személyes támadásokat, erőszakot, fanatizmust, rasszizmust, diszkriminációt, a lakosság csoportjainak rágalmazását, faji, nyelvi, nemi, vallási, politikai, szociális, nemzetiségi vagy etnikai intoleranciát, a konkrét személyekkel vagy a lakosság csoportjaival szembeni gyűlöletet, illetve az alapvető jogok és szabadságok elnyomását népszerűsítő vagy arra buzdító Tartalmat jelenít meg,
  • k) a Platformon olyan Tartalmat jelenít meg, amely nem ellenőrzött, megtévesztő, csaló, hamis vagy az igazságot kiforgató információkat, vagy bármely olyan egyéb (akár valós) adatokat tartalmaz, amelyek más személyek számára kárt okozhatnak vagy arra alkalmasak lehetnek,
  • l) spam, hoax vagy warez jellegű Tartalmat jelenít meg,
  • m) más személy személyes adatait tartalmazó információt jelenít meg,
  • n) dupla, érthetetlen vagy értelmetlen Tartalmat jelenít meg,
  • o) olyan Tartalmat jelenít meg, amely az érvényes jog, jó erkölcsök vagy e Feltételek megsértését védelmezi vagy arra buzdít,
  • p) olyan Tartalmat jelenít meg, amely a Platform tartalmával nem összefüggő internetes oldalakra hivatkozik és/vagy a Platformmal szemben versenyben álló internetes oldalakra vagy szolgáltatásokra mutat,
  • q) megsérti vagy károsítja a Platformot, vagy megpróbálkozik ezzel,
  • r) olyan szoftvervírusokat vagy egyéb számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tesz közzé vagy alkalmaz, amelyek veszélyeztethetik, felfüggeszthetik, korlátozhatják vagy leállíthatják a Platform tevékenységét,
  • s) létrehozza vagy tükrözi a Platformot, vagy annak részeit,
  • t) nyilvános proxy szervereket és egyéb anonimizáló szolgáltatásokat alkalmaz, amelyekkel vissza lehet élni a Platform megtámadásánál vagy automatikus szkripteket alkalmaz a Platformot és az üzemeltetését érintő információk gyűjtéséhez,
  • u) e-mail címeket vagy egyéb elérhetőségi adatokat szerez a Platform Tagjaitól a Pro Szolgáltatások Platform környezetben való nyújtásától eltérő célokra,
  • v) veszélyezteti vagy megsérti a P2P jó nevét,
  • w) olyan árut, szolgáltatásokat vagy munkát kínál vagy közvetít, amely a multi-level marketing hálózati értékesítési rendszerhez vagy biztosítás hálózati értékesítése, pénzügyi termékek vagy tanácsadás rendszerébe tartozik,
  • x) olyan árut, szolgáltatásokat vagy munkát kínál vagy közvetít, amely az érvényes jogszabályok szerint tilos vagy korlátozott (például gyógyszerreklám, illegális munka ajánlata, vagy fegyverreklám), vagy
  • y) egyéb módon megsérti vagy megkerüli az általános érvényű előírásokat, a jó erkölcsöket és/vagy e Feltételeket,
 3. A Feltételek jelen cikkének 1. és 2. bekezdésében feltüntetett okokon kívül, különösen a Platform vagy más Tagok védelme érdekében, jogunkban áll az Ön Tag Fiókját saját belátásunk alapján is zárolni, mégpedig indok megadása és az azt megelőző figyelmeztetés nélkül is.
 4. Jogunkban áll a Szakembert érintő nyilvánosan hozzáférhető információkat megszerezni, összegyűjteni és kiértékelni, és az így szerzett információk alapján saját belátásunk szerint zárolhatjuk a Szakember Fiókját.
 5. A Tag Fiókjának zárolásán kívül azonos feltételek mellett korlátozhatjuk, részlegesen zárolhatjuk, felfüggeszthetjük, deaktiválhatjuk vagy megszüntethetjük az Ön Fiókját.
 6. A Tag Fiókjának zárolásával, korlátozásával, részleges zárolásával, felfüggesztésével, deaktiválásával vagy megszüntetésével összefüggésben keletkezett kárért nem felelünk.
 7. A Tag Fiókjának zárolásával, korlátozásával, részleges zárolásával, felfüggesztésével, deaktiválásával vagy megszüntetésével a Tagnak nem keletkezik kompenzációra vagy a már kifizetett Szolgáltatáscsomag díjának visszafizetésére joga, különösen akkor, ha a számlája a jelen Feltételekben feltüntetett kötelességek miatt volt zárolva, korlátozva, részlegesen zárolva, felfüggesztve, deaktiválva vagy megszüntetve. A Tag szükség esetén kapcsolatba léphet velünk az [email protected] címen.
 8. A Tag Fiókjának zárolásával, korlátozásával, részleges zárolásával, felfüggesztésével, deaktiválásával vagy megszüntetésével kapcsolatos döntésünket jogunkban áll közzétenni a Platformon vagy értesíteni róla a többi Tagot.
 9. A Tag Fiókjának zárolását követően a Tag nem férhet hozzá a Fiók Tartalmához, az Ügyfelek igényeihez és a Szakemberek ajánlataihoz, és nem kommunikálhat a Platform segítségével. A Tag számára továbbra is lehetővé van téve, hogy kapcsolatba lépjen a támogatással a Platformon. Amennyiben a Tagot vagy más személyt a Fiókja zárolása miatt kár keletkezése fenyegetné, különösen ha a Pro Szolgáltatás szerződés megkötésére került sor és a Fiókhoz való hozzáférés nélkül a Pro Szolgáltatás nem valósulhat meg, a Tag köteles kapcsolatba lépni a P2P céggel az [email protected] címen.
 10. A Tag Fiókjának zárolását, korlátozását, részleges zárolását, felfüggesztését, deaktiválását vagy megszüntetését követően nem vagyunk kötelesek eltávolítani vagy visszaszolgáltatni a Fiók Tartalmát. Az Ön Fiókjának a Tartalma továbbra is a P2P vagyona marad.

II. Szellemi tulajdonjogok

 1. Tagként köteles biztosítani, hogy az Ön Fiókjába hozzáadott Tartalom és az esetleges Ön által kínált Pro Szolgáltatások ne sértsék más személyek szellemi tulajdonjogait, különösen más személyek szerzői jogait, védjegyeit, formatervezéseit, szabadalmait vagy üzleti titkait. Ön egyetért azzal, hogy jogunk, de nem kötelességünk az Ön Fiókja Tartalmának ellenőrzése, módosítása vagy törlése, vagy a Fiókjának a zárolása, ha megsérti ezt a kötelességet.
 2. Egyúttal kijelenti, hogy az a Tartalom, amelyet a Platformon vagy annak segítségével közzétesz az Ön kizárólagos tulajdona és Ön az ilyen Tartalom egyetlen tulajdonosa, vagy rendelkezik a Tartalom Platformon vagy annak segítségével való közzétételéhez szükséges valamennyi joggal, licenccel, hozzájárulással és engedéllyel.
 3. Jogunkban áll bármikor és saját belátásunk szerint és előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani vagy korlátozni az olyan Tartalomhoz való hozzáférést, amely ellenkezik ezekkel a Feltételekkel, az általános érvényű előírásokkal, vagy véleményünk szerint a Platform tekintetében más okból megengedhetetlen vagy káros.
 4. A Platformon vagy annak segítségével történő Tartalom közzétételével az egész világra vonatkozó ingyenes nem kizárólagos tartós (időben nem korlátozott) és visszavonhatatlan licencet nyújt számunkra a Tartalom bármely ismert felhasználási módjára, beleértve az ilyen Tartalom feldolgozását, sokszorosítását és közzétételét is, szublicenc odaítélési joggal és a licenc engedményezési jogával. Ez a licenc az Ön Platform Fiókjának a megszüntetését vagy a Platform megszüntetését követően is fennáll.
 5. Egyúttal a Platformon megjelentetett Tartalmunk, vagy a Tagok által a Platformon vagy a Platform segítségével megjelentetett Tartalom, valamint a Tagok megnevezései vagy jelölései védve lehetnek a szerzői törvény, védjegy vagy a szellemi tulajdon egyéb jogai által, ezért tilos az ilyen fájlokat a szerző hozzájárulása nélkül bármilyen módon felhasználni.
 6. Tilos a Platform weboldalaink bármely részének másolása, átvitele vagy forgalmazása.
 7. A „Wilio“ jelölés a P2P céghez tartozó bejegyzett szóvédjegy. Ennek bármilyen, az engedélyünk nélküli használata ezért tilos.

III. Kommunikáció a Platform segítségével

 1. A Platformon való regisztrációval egyetért azzal, hogy bármely kommunikáció, amely a kötelességeket, kifizetéseket és díjakat érinti a Platformon elektronikus módon valósul meg, elsősorban magának a Platformnak a segítségével. Egyúttal egyetért azzal, hogy a Platform segítségével megvalósuló elektronikus kommunikáció írásbeli kommunikációnak tekinthető és a megőrzése céljából hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen kommunikációt jogosultak vagyunk változatlan formában elmenteni.
 2. A Platform segítségével elküldött valamennyi üzenet az elküldése pillanatában úgy tekintendő, hogy az a címzettnek kézbesítve van.

E) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Platform üzemeltetése során a Mini One Stop Shop (MOSS – az elektronikus szolgáltatások leegyszerűsített áfa-fizetési szabályozása) ügyintézési módot alkalmazzuk, miközben a P2P azonosító tagállama az általános forgalmi adó céljaira a Szlovák Köztársaság.
 2. Ezek a Feltételek a Platformon közzétett dokumentumokkal együtt alkotják az Ön és a P2P között létrejött, a Platform, valamint a Platformon kínált vagy beszerzett Pro Szolgáltatások használatát érintő megállapodást.
 3. Jelen Feltételek egyes részei csupán a jobb áttekinthetőség okán vannak megjelölve és megnevezve, és semmilyen joghatással nem bírnak a jelen Feltételek értelmezésénél vagy alkalmazásánál.
 4. Jogunkban áll ezeket a Feltételeket és bármely egyéb dokumentumokat (különösen az Árjegyzéket és a Szolgáltatáscsomagok mértékét), amelyek a Feltételekkel együtt a Platform használatát szabályozzák, bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül módosítani. A Feltételek esetleges változásáról a Platform segítségével tájékoztatjuk, mégpedig üzenet küldésével vagy egyéb megfelelő módon.
 5. A Feltételek módosítása a közzététele napján lép hatályba.
 6. A Platform Feltételek módosítását történő használatával hozzájárulását adja a Feltételek új hangzásához. Ha Ön nem értene egyet a Feltételek módosításával, jogában áll a saját Platform Fiókját bármikor megszüntetni.
 7. Jelen Feltételek a P2P és a Szakember közötti jogviszonyt és a P2P és az Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozzák. A Szakember és az Ügyfél közötti jogviszony nem képezi a Feltételek tárgyát.
 8. Azokra a jogokra és kötelességekre, amelyeket ezek a Feltételek nem szabályoznak a T.gy. 513/1991 sz. később módosított Kereskedelmi törvénykönyv és a Szlovák Köztársaságban érvényes egyéb általános érvényű előírások az irányadók.
 9. A viták rendezésénél alkalmazandó jog a Szlovák Köztársaság jogrendje és az illetékes bíróságok pedig a Szlovák Köztársaság bíróságai. Ha az Ügyfél vagy Szakember nem rendelkezik a Szlovák Köztársaságban lakhellyel vagy székhellyel, a viták rendezésére illetékes bíróság a P2P székhelye szerint meghatározott bíróság a Szlovák Köztársaságban.
 10. Ha jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, jogunk van azt más, olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezés tartalmához és céljához, és az ilyen érvénytelenség vagy hatálytalanság nem befolyásolja ezen Feltételek többi rendelkezésének érvényességét és hatályát.
 11. Ezek a Feltételek több nyelvi változatban készülhetnek, miközben a döntő változat a szlovák nyelvű változat.
 12. Ezek a Feltételek 2020. szeptember 17 napján lépnek hatályba.

Adatvédelmi irányelvek

A magán és a személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Az Ön által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően feldolgozzuk és védjük, különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint (GDPR), és a személyes adatok védelméről szólo törvény 18/2018 Z. z. Az alábbi szövegben arról talál információt, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célra és Önnek milyen jogai vannak.

1. ALAPVETŐ FELTÉTELEK

Itt vannak az alapvető kifejezések, amelyeket ebben az adatvédelmi irányelvben használunk:

A személyes adatok bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, pld. név, vezetéknév, e-mail cím, IP-cím, felhasználói viselkedés stb.

Az anonimizált adatok, olyan információk, amelyeket olyan módon rögzítenek, hogy nem képviselnek vagy nem hivatkoznak egy egyedileg azonosítható természetes személyre se

Az érintett személy minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait a Platformon dolgozzuk fel, főleg ügyfelek és szakemberek.

Az üzemeltető a cégünk People2People, s.r.o., amelynek székhelye Suché mýto 6, Bratislava - mesto Staré Mesto 811 03, IČO: 51 225 221.

A Platform minden olyan kommunikációs csatorna, amely segítségével kommunikált velünk, különösen a www.wilio.com, a www.wilio.sk, a www.wilio.hu és a www.rukie.sk weboldalak, vagy a mobiltelefonra telepített mobilalkalmazások.

Az adatvédelmi szabályzat az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezi, és annak rendelkezései vonatkoznak rájuk. A jelen Szabályzatban nem ismertetett kifejezések a Felhasználási feltételekben megadott jelentéssel rendelkeznek.

Ez az Adatvédelmi szabályzat az üzemeltetőnek az érintett személyekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettsége teljesítésének minősül a 13 GDPR szerint.

2. SZEMÉLYES ADATOK, A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGI ALAPJA

Az Ön által megadott személyes adatokon kívül, amelyeket Ön ad meg nekünk, hasonlóan mint a többi szokásos weboldalok mink is több információt kapunk a felhasználóinktól, ill. a Platform látogatóinktól, amelyeket automatikusan különböző analitikai eszközökkel rögzítenek, pld. cookies. További információk a cookies-ról, valamint azok beállításáról vagy letiltásáról a "cookies felhasználási feltételek " szakaszban találhatók.

2.1 Technikai információk

A platformunkon lévő információk keresésekor, tehát ha nem regisztrál vagy más módon nem adja meg nekünk a személyes adatait, csak műszaki adatokat kapunk, amelyet a kereső biztosít a szerverünknek. Ezek az adatok különösen a következőket tartalmazzák :

 • a használt eszköz tipusa és modelje,
 • IP cím,
 • az operációs rendszer típusa, verziója és nyelve,
 • az utolsó bejelentkezés dátuma és időpontja,
 • egyedi eszközazonosító uuid.

Ezek az adatok technikailag szükségesek ahhoz, hogy az információkat a platformon Önnek megjelenítsük, és bebiztosítsuk a stabilitását és a biztonságát. A feldolgozás jogalapja a mi jogos érdekünk (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

2.2 A szolgáltatások használása

Az Ön által megadott adatok

A szolgáltatásaink használatához regisztráció (feliratkozás) szükséges. A regisztráció során különösen a következő információkat kérjük Önöktől :

 • azonosítási adatok (név, vezetéknév),
 • elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím),
 • hely, ahol szolgáltatásra van szüksége vagy ahol szolgáltatást kínál,
 • a vállalkozás tárgya, ill. szakértelem, tapasztalat (csak szakemberek),
 • fiókhozzáférési adatok (jelszó).

Regisztrációja alapján fiókot hozunk létre az Ön platformján. Az ügyfél számlája különösen a következőket tartalmazza : név, vezetéknév, telefonszám, kapcsolattartó cím, a platformra feltett igények, szakemberektől való értékelés. A szekember számlája különösen a következőket tartalmazza : név, vezetéknév, telefonszám, kapcsolattartó cím, weboldal, szakértelem (kiválasztott kategóriák), tapasztalatok, felhasználóktól való értékelés, szakmai leírás.

A platformon lévő ügyfélszámla és a szakember számla csak anonimizált adatokat tartalmaz. Teljes (nem névtelen) ügyfél vagy profi számla megjelenítéséhez, valamint az ügyféllel kapcsolatos kapcsolattartási adatok átadásához szakembereknek vagy fordítva, csak abban az esetbe kerül sor, ha az ügyfél és a szakember kapcsolatba kerül egy adott igény alapján.

A platformszolgáltatások nyújtása részeként több olyan információt is szerezhetünk, amelyek személyi jellegűek lehetnek, például :

 • az igényekben, ajánlatokban és a kapcsolódó szolgáltatási feltételekben szereplő adatok (szövegek, fényképek, dokumentumok stb.),
 • fizetési adatok (csak szakemberek).

Az összes fenti adat feldolgozása elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából történik, virtuális, piactér platform formájában, ill. közvetítő kapcsolatként az ügyfél és a szakember között, amely magában foglalja :

 • platformszámla létrehozása, kezelése és vezetése,
 • az igények beírása az ügyfelek oldaláról,
 • az igényekre való válasz a szakemberek oldaláról,
 • egyezési algoritmus - az ügyfelek igényeinek megfelelő szakemberek kiválasztása (úgynevezett igényeknek és ajánlatoknak a matching-je)
 • ügyfélkapcsolat biztosítása a kiválasztott szakembereknek a megfelelő jutalom kifizetése után,
 • az ügyfél és a szakember közötti kommunikáció (chat),
 • a vevői és szakmai vélemények fogadása és elemzése.

Ezek a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző megállapodások a szerződés megkötése előtt, az érintett személy kérésére (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). A fenti adatok megadása a platformon nyújtott szolgáltatások teljes körű szolgáltatás nyújtására szükségesek (szerződési kötelezettség). Még regisztráció nélkül is, ill. az említett adatok megadásánál, a platformon található információkat megnézheti, de nem tudja használni az általunk kínált szolgáltatásokat, főleg nem írhatja be igényét, nem válaszolhat az igényekre vagy nem kommunikálhat a platform más felhasználóival.

Adatok más adatbázisokból

Annak érdekében, hogy ellenőrizzük a szakemberek létezését és pénzügyi helyzetét (regisztrált adatok, üzleti tárgyak, adósságok stb.) a nyilvánosan hozzáférhető hivatalokból, listákból és nyilvántartásokból is információkat kapunk a szakemberekről (pld. cégnyilvántartás, kereskedelmi nyilvántartás stb.) és harmadik fél adatbázisaiból. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a mi jogos érdekünk, hogy ügyfeleinknek valóságos és pénzügyileg stabil szakemberekkel való kapcsolatot biztosítsunk.

A felhasználók chat-je a platformon

A kliens és a szakember közötti kommunikáció tartalmát a platformon való chat (írás) formájában biztonságosnak tekintjük (leveles titok) és ezt a tartalmat nem ellenőrizzük, hacsak ez nem szükséges a jogi követelések bizonyítására, érvényesítésére vagy védelme érdekében, továbbá bűncselekmény megelőzése, felderítése, kivizsgálása és üldözése, jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, vagy ha az ügyfél vagy a szakember, akit ezt illeti, kifejezetten nem kérvényezi.

Szakemberek kiválasztása

Annak érdekében, hogy megfelelõ szakembereket válasszunk az ügyfeleknek (úgynevezett keresletek és ajánlatok) a szakemberek személyes adatainak automatizált feldolgozásán alapuló döntéseket fogadunk el, beleértve a profilalkotást is. Az ilyen döntések meghozatala során döntést hozunk, különösen az ügyfelek és a szakmai preferenciák alapján, figyelembe véve helyüket, osztályozásukat, a kategóriák preferenciáját, a tulajdonságok preferenciáját, az elvégzett projektek számát és egyéb számos tényezőket beleértve, amelyek idővel változhatnak. Az ilyen döntés eredménye vagy az ügyfélkapcsolat közvetítése, ennek következtében a megrendelővel való szerződéskötés lehetősége, vagy egy szakember eltávolítása a jelöltek listájáról. A čl. 22 ods. 2 písm. a) GDPR alapján hozunk létre automatizált döntéseket, azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek.

2.3 Platform és a szolgáltatások fejlesztések

Jogos érdekünk van a platform jobbításán (a jogalap a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR szerint), különösen a dizajn javításán, jobbításán és optimalizálva annak tartalmát és tulajdonságait, valamint a platformon keresztül közvetített szolgáltatások fejlesztésén. Ezért az Ön személyes adatait a következő célokra is használjuk fel :

 • a platform, az egyes oldalak, aloldalak és funkciók figyelése, elemzése és értékelése,
 • a platform váltazásokról és a használati feltételek frissítéséről tájékoztatjuk Önt úgy, hogy értesítést küldünk a fiókjára vagy az email címére,
 • az ügyfelek és a szakmai minősítések elemzése és a platformok közötti szolgáltatások minőségének folyamatos ellenőrzése, a szolgáltatások misőségével való problémák megoldása és a javítására való ötletek elfogadása,
 • a platformfelhasználók visszajelzéseinek és megjegyzéseinek a figyelése és elemzése,
 • véletlenszerű felmérések és a platform osztályozása, amelyek megjelennek a kiválasztott felhasználók számára.

2.4 Jogvédelem

Az Ön személyes adatait a következő célokra is használjuk fel :

 • ellenőrzi a platform használati feltételeinek való megfelelését és a szabálysértések felderítését,
 • jogi igényeink igazolása, alkalmazása vagy védelme, beleértve a bírósági eljárásokban való felhasználást is (pld. szerződéses kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén),
 • észlelni, megakadályozni vagy megoldani a platformon elkövetett csalásokat és egyéb jogellenes magatartást, ideértve az illetékes hatóságok általi nyomozás és büntetőeljárás alkalmazását is.

A platform és annak felhasználói védelme értelmében fenntartjuk a feketelista (blacklist) vezetésének, frissítésének és a platformon való megjelenítésének jogát, az ott elkövetett csalás vagy annak gyanúját keltő keresletek és ajánlatok vagy egyéb tisztességtelen intézkedések esetén/ellen. Az olyan személyekre vonatkozik, akik súlyosan és / vagy ismételten megsértették a platform használatának feltételeit, vagy egy elkövetett csalás indokolt gyanúja áll fenn.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a jogos érdekünk a platform és a felhasználók védelme, valamint jogaink védelmét és érvényesítését (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

2.5 Marketing

Reklámok a platformon

A harmadik személyektől való hirdetési ajánlatok szintén a platformunk részét képezik. Mivel jogos érdekünkben áll Önnek olyan reklámokat mutatni, amelyek relevánsak Ön számára, érdekes és személyes, az Ön adatait a következő célokra is használjuk fel :

 • Tevékenységének a figyelése, elemzése és értékelése a platform használata során (profilozás);
 • a platformfelhasználók szegmentálása,
 • a lekérdezések meghatározott kategóriáknak a megtekintése a tevékenysége alapján,
 • célzott hirdetések, ajánlatok és egyéb marketingkommunikációk megtekintése a platformon a tevékenysége alapján,
 • a hirdetések hatékonyságának a mérése és értékelése.

A platformon való tevékenységének a monitorozására, elemzésére és értékelésére különböző analitikus, prediktív és szegmentációs eszközöket használunk harmadik felektől szintén belsőleg is fejlődött. Ezek az eszközök lehetővé teszik számunkra, hogy figyeljük az Ön interakcióját a platformon és ez alapján megfelelő lépéseket tenni, ami még hatékonyabbá teszi a platformunkat és a szolgáltatásaink használatát. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a mi jogos érdekünk, hogy ügyfeleinknek személyre szabott termékajánlatokat és szolgáltatásokat kínáljunk, és ezáltal mindig javítsunk a szolgáltatásainkon (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Newsletter

A hirdetések és kereskedelmi hirdetmények (newsletter) csak azoknak a címzetteknek küldjük, aki feliratkozott a küldésére. Ha érdeklődik a hírlevél fogadásáért, meg kell Önnek adnia a beleegyezését (a jogalap az érintett személy beleegyezése a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR szerint. A hirdetések és kereskedelmi hirdetmények feliratkozására meg kell adnia az e-mail címét. A hírlevélre való feliratkozással Ön vállalja, hogy az e-mail címe marketing célokra lesz felhasználva, azaz a termékek és szolgáltatások kínálására, kereskedelmi információk küldéséről stb. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes. A hírlevél küldésére való beleegyezését bármikor visszavonhatja, ha az [email protected] email címen.vagy a hírlevél kapcsán küldött e-mailek végén található linkre kattintva.

2.6 A jogi kötelezettségek teljesítése

Az Ön személyes adatait korlátozott mértékben feldolgozzuk a számlázási, adminisztratív és egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, különösen a számvitelről szólo 431/2002 Z.z. számú törvény szerint és az adó hozzáadottértékéről szólo 222/2004 Z.z számú törvény szerint.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja tehát az üzemeltető jogi kötelezettségeinek teljesítése és ennek elmulasztása (nem megadása) a felhasználói szerződés megkötésének sikertelenségét és a szolgáltatás nyújtásának megszüntetését eredményezi a platformon.

2.7 Kapcsolatfelvételi űrlap, ügyfélvonal, online chat

Abban az esetben, ha kapcsolatba lép velünk kapcsolatfelvételi űrlapunkon vagy online csevegésünkön a platformunkon vagy az ügyfélvonalunkon vagy a szociális médián keresztül megadott személyes adatokat csak az Ön kérdései, kérvényei vagy panaszai fogadására, megoldására, felelésére vagy kezelésére használjuk fel. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a jogos érdekünk (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Az így megadott infomációkat, személyes adatokat nem nyújtunk más személyeknek és csak addig az ideig dolgozzuk fel őket, míg nem válaszolunk kérésére, igényére, ill. panaszára.

3. A SZEMÉLYES ADATOK NYÚJTÁSA

3.1 Közvetítők

Az Ön személyes adatait a fent említett célokra harmadik személyeken keresztül is feldolgozzuk (úgynevezett közvetítők), akik bizonyos szerződéses és / vagy jogi kötelezettségekkel rendelkeznek számunkra, valamint a platformon egyes szolgáltatások nyújtása, nevezetesen:

 • a fizetés feldolgozása a platformon,
 • marketingkommunikációs szolgáltatások, e-mail és szöveges üzenetek (sms) küldése,
 • technológiai és analitikai szolgáltatások, pld. a felhasználói tevékenység megfigyelése és elemzése a platformon, célzott hirdetések megjelenítése a platformon,
 • informatikai támogatás és fejlesztés, pld. fejlesztők, rendszergazdák, tesztelő alkalmazottak,
 • külső call center és superuser szolgáltatás,
 • cloud szolgáltatások,
 • jogi, tanácsadó és számviteli szolgáltatások,
 • outsourcov közigazgatási műveletek szolgáltatásai.

Ezek a személyek hozzáférhetnek a tevékenységek elvégzéséhez szükséges személyes adatokhoz, de nem használhatják más célokra és kötelesek feldolgozni ezeket a személyes adatokat az alkalmazandó jogoknak megfelelően.

3.2 Egyéb címzettek

Szerződéses partnerek

Az Ön adatait az Ön beleegyezésével osztjuk meg vállalkozóinkkal, amelyek közül Ön ügyfél, nevezetesen:

 • innogy Slovensko s.r.o., székhelye Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Pozsony,
 • Východoslovenská energetika a.s., székhelye Mlynská 31, 042 91 Kassa,
 • Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
 • a platformon elhelyezett egyéb szerződéses partnerek.

A személyes adatok ezen szerződő partnerek általi feldolgozásának célja az, hogy vállalati hirdetményeket és marketinges ajánlatokat küldenek termékeikről és szolgáltatásaikról. A személyes adatok ilyen jellegű biztosításának jogalapja az Ön hozzájárulása, engedélyezése, amelyet közvetlenül az ügyfélszám beírásával adhat meg, a platformra való feliratkozáskor. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Ha be szeretné fejezni a feldolgozást, akkor bármikor visszavonhatja a beleegyezését az egyes e-mailek végén található linkre kattintva, amelyet a vállalkozója küld Önnek.

Támogatási partnerek

Ha az ügyfelet érdekli a projekt kölcsönön keresztüli finanszírozásának lehetősége, akkor a személyes adatokat, mint a név-, vezetéknév-, telefon- és e-mail cím,  átadjuk a finanszírozó partnereinknek, pénzügyi közvetítőinknek. Ezt az Ön hozzájárulása biztosítja, ha úgy adja meg, hogy jelezte a projekt közvetlen platformon történő finanszírozásának érdeklődését. A személyes adatok további feldolgozását a pénzügyi közvetítés vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtása céljából ezek a finanszírozó vállalkozók végzik, mint egyéni adatkezelők, és a feldolgozást a személyes adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó saját szabályaik szabályozzák.

Speciális címkék, márkák szolgáltatása

Annak érdekében, hogy közvetítse a jótállási teljesítményt vagy az adott márkás termékek (pl. Whirlpool, Samsung) garanciális javítását, az ügyfél adatait adjuk meg, valamint a termék hibáiról és a javítások elvégzéséről a termékek gyártójának is, ill. az ő képviselőinek a Szlovákia területén. A jogalap egy harmadik személy jogos érdeke (az adott gyártó), információt szerezni arról, hogyan kell kezelni a panaszt (jótállási javítás esetén) és termékhibákról, és ezt a termékek általános minőségének javítása érdekében.

Hatóságok

Az Ön személyes adatait az állami hatóságoknak és egyéb állami hatóságoknak vagy közintézményeknek nyújtjuk, különösen:

 • jogszabályi kötelezettségeink betartása az alkalmazandó jog által előírt mértékben,
 • a jogi követelések bizonyítása, érvényesítése vagy védelme, és
 • a jogellenes magatartás megelőzése, felderítése, kivizsgálása és üldözése.

3.3 Harmadik országokba való áthelyezés

Egyes szolgáltatók, akikkel együttműködünk a platformszolgáltatások terén, a harmadik országokban is feldolgoznak személyes adatokat (az Európai Unión kívül), különösen az Egyesült Államokban. Ezek az országok nem muszály, hogy ugyanazokkal az adatvédelmi törvényekkel rendelkezzenek, mint mink, az Európai Unióban. Ilyen esetekben azonban biztosítani fogjuk, hogy a személyes adatainak átadása megfelelő biztonsági intézkedéseknek legyen kitéve. Ha személyes adatokat továbbítunk az Egyesült Államokba, akkor az EU-US Privacy Shield programban hitelesített szolgáltatókat használunk, standard szerződési záradékokat használhatunk az Európai Unióéval egyenértékű személyes adatok védelmének biztosítására. Több információt erről itt találhatsz :

4. AZ ADATOK TÁROLÁSA

Személyes adatait különböző időig tároljuk a a feldolgozás céljától és jogalapjától függően.

A platform és szolgáltatásaink használata

A személyes adatait, amelyet a beiratkozás során adott meg nekünk, addig tároljuk, míg a fiókja a platformon van. A személyes adatokat bármikor felmondhatja azzal, hogy elküldi a platformon lévő fiók törlésének kérését, ez törléshez vezet ill., személyes adatok névtelenítését és szerződéses kapcsolatunk megszüntetését jelenti.

Ön tudomásul veszi, hogy a rendszerünkben tárolt személyes adatainak biztonsági másolatát a hiba (panasz) felelősségének esetleges felhasználása céljából a számla törlésétől számított két (2) évig még tároljuk (esetleges időtartalomig vagy jótállási időig); az épületek esetében ez a megőrzési idő öt (5) év.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a platformon található az úgynevezett " nemkívánatos személyek, ill. azok a személyek esetében, akik a múltban határozatlan időre súlyosan megsértették a platform szolgáltatási feltételeit, annak érdekében, hogy megakadályozzák a nemkívánatos személyek hozzáférését a szolgáltatásokhoz, ezek a személyek adatait határozatlan időre tároljuk.

A fenti célok érdekében a személyes adatok megőrzésének a jogalapja, a mi jogos érdekünk a platform és a felhasználók (ügyfelek és szakemberek) védelméről szól.

A jogi kötelezettségek teljesítése

Személyes adatok, amelyek feldolgozása a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek, addig tároljuk, amíg az alkalmazandó jogszabályok előírják (pl. számviteli bizonylatok 10 év a 431/2002 Z.z. számviteli törvény szerint).

Engedély, a hozzájárulás visszavonásának feltételeire

A személyes adatok, amelyek az Ön engedélye alapján dolgozzuk fel, addig tároljuk, amíg az engedély érvényes. Ha a feldolgozás befejezését szeretné, bármikor visszavonhatja a beleegyezését a [email protected] e-mail címen. Amit a marketing-beleegyezését illeti, azt az egyes e-mail hírlevél megfelelő linkjére kattintva bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul megszüntetjük a vonatkozó személyes adatok feldolgozását és töröljük őket, ha nem fog létezni más jogalap a további feldolgozásáikért. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a feldolgozás jogszerűségét a visszavonás előtt.

Jogos érdeklődés

A személyes adatokat, amelyek feldolgozása szükséges a mi legitim érdekünk céljai érdekében, feldolgozzuk és tároljuk a jogos érdek időtartalmáig, vagy az 5.6. pont szerinti kérvény benyújtásáig.

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ JOGOK

Az Ön által megadott és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban, az alábbiakban felsorolt ​​jogokkal rendelkezünk. Ezeket a jogokat vagy a kérelmét az [email protected] email címen tudjuk megoldani.

5.1 Az adatokhoz való hozzáférés joga

Önnek jogában áll bármikor megerősítést kérni arról, hogy az Ön személyes adatait dolgozzuk-e fel,és ha ennek úgy van, akkor joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz (személyes adatai másolatához) valamint a feldolgozásuk feltételeiről. Ezt az információt általában egy ilyen kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül adjuk meg.

5.2 Jog a javításhoz és az adatok hozzáadásához

Téves vagy hiányos adatok esetén jogában áll javítást vagy kiegészítést kérni. A beiratkozás során megadott adatait a fiók "Profilváltás" szakaszában is frissítheti. Ha problémája van az adatok frissítésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által megadott személyes adatoknak pontosnak, helyesnek és naprakésznek kell lenniük, és bármilyen változást röktön értesíteni kell. Akármilyen kár, vagy nekünk vagy akár harmadik személynek okozott a nem pontos, helytelen vagy akár hamis adatok benyújtása során csak is az Ön kizárólagos felelőssége lesz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy általában csak az Ön személyes adatait adhatja meg, nem harmadik felek adatait, hacsak ezt az Adatvédelmi szabályzat kifejezetten nem írja máshogy.

5.3 Az adatok törlésének a joga, jog az „elfelejtésre“

A fenti (4.) bekezdés szerinti hozzájárulás visszavonása mellett az adatok törlése is lehetséges, ha az alábbiak bármelyike ​​igaz:

 • már nincs szükség személyes adatokra a fenti célokra,
 • nem ért egyet a személyes adatok feldolgozására, amely a jogos érdek jogalapján történik és nem befolyásolják a feldolgozás legitim indokait,
 • a személyes adatokat jogellenesen feldolgozták, vagy
 • a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, kivéve, ha (többek között) a feldolgozás nem szükséges a jogi követelések bizonyítása, érvényesítése vagy védelme céljából.

Az adatok törlésének iránti kérelem esetén, amelyet a Platformra raktunk, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és az intézkedések végrehajtásának költségeit, megfelelő intézkedéseket hajtunk végbe, beleértve a technikai intézkedéseket, hogy tájékoztatjuk más üzemeltetőket, akik az Ön személyes adatait dolgozzák fel, hogy az ilyen személyes adatokra való hivatkozások törlését vagy annak a másolatának a törlését kérvényezi.

5.4 A feldolgozás korlátozásának joga

Továbbá kérheti a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, ha...

 • megtámadja a személyes adatok helyességét, pontosságuk ellenőrzése során,
 • a személyes adatokat jogellenesen feldolgozták (a törlés helyett), vagy
 • már nem kell személyes információval rendelkeznünk a fenti célokra, de Önnek szükség van rájuk, hogy igazolja, érvényesítse vagy megvédje a jogi igényeket,
 • a személyes adatok feldolgozása ellen irányul, amelyet a jogos érdekek jogalapján vannak végrehajtva, és ezt az ellenőrzés során, hogy van-e valódi indok a további feldolgozásukhoz.

5.5 Adatátviteli jog

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, amelyeket Ön megadott és engedélyezett, amelyeket automatizált módon dolgozzuk fel, akkor ezeket strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában szerezheti meg, vagy ha technikailag lehetséges, átviheti közvetlenül egy másik üzemeltetőhez.

5.6 A kifogás joga

Az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okok miatt kifogást emelhet a személyes adatok feldolgozása ellen, amelyet a jogos érdekek jogalapján hajtanak végre. Abban az esetben, ha ilyen kifogást teszünk, a személyes adatok feldolgozását megszüntetjük, kivéve, ha további jogosulatlan indokok, illetve a jogsértések bizonyítása, alkalmazása vagy védelme indokolt.

Ön kifogásolhatja a személyes adatok feldolgozását közvetlen marketing céljából, odaértve a profilalkotást is. Ilyen kifogás esetén a vonatkozó személyes adatok feldolgozását az ilyen célokból megszüntetjük.

5.7 Az automatizált döntés megmagyarázása és megtámadása

Ha szakember vagy - természetes ember és elutasítottuk ajánlatát az ügyfél kérésére, Önnek jogában áll magyarázatot kapni a tagadásért, olyan határozat esetében, amelyet kizárólag a személyes adatok automatikus feldolgozására fogadtak el, és amely joghatással bír, amelyek Önt érintik vagy hasonló módon befolyásolják Önt. Önnek joga van kifejteni véleményét erről a határozatról, majd (ha szükséges) az automatizált egyéni döntést megtámadni, és ha szükséges, emberi beavatkozást kérjen tőlünk.

5.8 Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha úgy gondolja, hogy megsértettük az adatvédelmi törvényeket, panaszt nyújthat be a felügyelőségre, amely a :

Szlovák Személyi Adatvédelmi Hivatal

Hraničná 12, 820 07 Pozsony

www.dataprotection.gov.sk

6. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Személyes adataik jogosulatlan hozzáféréssel vagy manipulációval szembeni védelmére a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket fogadtuk el az art. 32 GDPR segítségével. Ezek az intézkedések magukban foglalják a szükséges szoftver- és hardverbiztonságot, különösen a jelszavak védelme, firewall-ok, vírusirtók, tesztelés és a rendszer megzavarásának lehetőségeinek felderítése, a munkatársaink hozzáférésének a szabályozása stb. Ezek a biztonsági intézkedések rendszeresen hozzáalkalmazkodnak és folyamatosan optimalizálódnak, hogy megfeleljenek a legújabb technológiai fejlesztéseknek.

Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy platformunk tartalmazhat hivatkozásokat a harmadik felek által működtetett weboldalakra. Nem vagyunk felelősek az ezen oldalon található információkért, sem az általa kínált szolgáltatásokért vagy termékekért. A honlap használata, beleértve a személyes adatok átadása a saját felelőssége. Mielőtt először használná javasoljuk, hogy rendesen nézze az adatvédelmi irányelveket (és ha lehetséges, egyéb kifejezéseket) ezen weboldalon.

7. ÉRVÉNYESSÉG ÉS FELHASZNÁLÁS

Ez az Adatvédelmi szabályzat 2018. május 25-től érvényes.

A feldolgozási és adatvédelmi folyamatainkat rendszeresen áttekintjük és felülvizsgáljuk és időről időre frissíthetjük az Adatvédelmi irányelveket. Ha egy ilyen frissítés jelentős változásokat tartalmaz, értesítjük Önt erről. Az Adatvédelmi Szabályzat jelenleg érvényben lévő változata mindig a www.wilio.sk weboldalunkon és a mobilalkalmazásunkban is megjelenik.

8. elérhetőség

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok feldolgozásával vagy az Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] e-mail címen.