Construction work
Immediately

Project description

Created Apr 11, 2019 19:59
Dobrý večer, viete mi poslať cenové ponuky na dokončenie hrubej stavby v Moste pri Bratislave Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 m3 19,459 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 97,295 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 97,295 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie m2 97,295 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie m2 97,295 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 1,234T Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 11,186 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 39,664 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 39,664 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 0,401T Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom m2 39,664 Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm m2 42,043 demontáž obvodového muriva 380mm ca 3m3 murovanie obvodového muriva 380mm ca 3m3 v pripade otazok ma kontaktujte na t.c 09xxxxxxxxx s pozdravom Duha

Schedule

Immediately

Location

Most pri Bratislave, Slovakia

Offer price

All inclusive price

Customer information

Mário D.

Register to contact this customer.