Používaním našich služieb a tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.Ďalšie informácie.

SpäťStavebné práce

Plynár

pre túto službu máme 1074 overených poskytovateľov

zadajte dopyt
alebo zavolajte na 0901 900 717
Pondelok až Piatok medzi  9:00 - 17:00

199 720

alkalmazás telepítés

50 983

Létrehozott projekt

4,25

az alkalmazás átlagos értékelése

9,6 a 10 - ből

a megbízók átlagos minősítése a szolgáltatókkal szemben

Potrebuješ opraviť plynový kotol, zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu plynových rozvodov, alebo jednoducho zapojiť plynový sporák? Plyn by si nikdy nemal brať na ľahkú váhu. Preto ak máš v domácnosti plynový kotol, sporák či iné spotrebiče mal by si sa pri ich údržbe, oprave, montáži vždy obrátiť na odborne vyškoleného plynára. Profesionálny plynár sa postará o zapojenie a opravy plynových kotlov, montáže či opravy rozvodov plynu, realizáciu plynových prípojok aj o všetky havarijné situácie, takže budeš môcť bezpečne používať všetky svoje spotrebiče.

Wilio ti pomôže nájsť profesionálnych plynárov v tvojom okolí, ktorí sú hneď k dispozícii aby ti pomohli s akoukoľvek inštaláciou, opravou, alebo revíziou.

1. Cenové ponuky obratom
Nestrácaj čas zháňaním ponúk od rôznych firiem. Zadaj svoj dopyt a čoskoro začneš dostávať ponuky od šikovných plynárov z tvojho okolia.

2. Neprekroč svoj rozpočet
Ceny za práce plynára môžu byť naozaj rôzne. S Wilio si však môžeš jednoducho porovnať viaceré ponuky a vybrať si takú, ktorá vyhovuje tvojmu rozpočtu.

3. Najdi tých najlepších plynárov
Najmi si tých najlepšie hodnotených plynárov z okolia, získaš tak istotu kvalitne odvedenej práce, na ktorú sa môžeš spoľahnúť.Často kladené otázky

Aké zručnosti má plynár?
Plynár vie vykonávať montáže, pokladanie a upevňovanie plynových potrubných rozvodov, spájať potrubné spoje pomocou závitov, hrdiel, prírub, vie ako robiť údržbárske práce na regulačných, odorizačných a meracích staniciach. Vie vykonávať zváracie práce pri spájaní kovových a nekovových materiálov, aj potrubárske a izolačné práce, montovať meradlá a zabezpečovacie zariadenia. Vykonáva plynárenské činnosti pri výrobe, úprave, doprave a rozvode plynu. Plynár vie organizovať činnosti súvisiace so zemnými prácami a pokladaním plynovodov. Orientuje sa pri práci na plynovodoch pod tlakom plynu, vrátane tlakových skúšok, vie lokalizovať a zaisťovať miesta úniku plynu vo vonkajších a vnútorných priestoroch, vykonávať odborné a špeciálne práce na technologických zariadeniach používaných v plynárenstve, vykonávať montáž potrubia a údržbu odberných zariadení na propán-bután. Vie zabezpečiť práce ktoré sa týkajú montáže, ako aj zabezpečovania prevádzky sietí, obsluhy a údržby používaných staníc (meracích, regulačných, odorizačných, kompresných) ako aj pri montážach vnútorných rozvodov a inštaláciách spotrebičov, vrátane ich údržby.

 

Ako často treba kontrolovať plynové rozvody v bytovom dome?
Treba rozlíšiť, či sa zariadenie nachádza pred alebo za hlavným uzáverom plynu. Slovenský plynárenský priemysel zabezpečuje bezpečnú prevádzku a údržbu distribučnej siete – plynovodov spolu s prípojkami, prepúšťacie stanice (stanice medzi prepravnou a distribučnou sieťou) a regulačné stanice (upravujú tlak podľa potreby) vrátane hlavného uzáveru plynu. Za HUP (hlavným uzáverom plynu) sa nachádzajú odberné plynové zariadenia (napr. meradlo zemného plynu – tzv. plynomer, bytové rozvody, plynové spotrebiče, napr. kotol, sporák, ohrievač na vodu; domové rozvody), za ktoré zodpovedá vlastník či správca domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov. Kontrolovať treba raz za tri roky a odbornú skúšku treba zabezpečiť raz za 6 rokov.

 

Kedy treba vykonať preventívne prehliadky plynových zariadení?
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky odberného plynového zariadenia sú potrebné nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska efektívnej prevádzky, ktorá vedie k úsporám energie. Musí byť vykonaná odborne spôsobilou osobou. Interval prehliadky (kontroly) určuje výrobca v návode na obsluhu. Spravidla je odporúčaná raz ročne pri kotloch a plynových ohrievačoch vody, raz za dva roky pri plynových sporákoch a rúrach na pečenie, raz za 3 roky čo sa týka plynových rozvodov, okrem toho treba raz za 6 rokov vykonať odbornú skúšku plynových rozvodov. Raz za rok treba urobiť aj kontrolu vykurovacieho systému a preverenie funkcie regulačných a bezpečnostných prístrojov a armatúr, ako aj kontrolu prívodu spaľovacieho vzduchu. Kontrolovať treba aj zariadenia na odvod spalín – treba zabezpečovať napríklad pravidelné čistenie a odborné preskúšanie komínov.

Úspory je možné pri preventívnej prehliadke dosiahnuť najmä odstránením nasledovných nedostatkov:

 • nesprávne nastavenie horákov na akomkoľvek plynovom spotrebiči, alebo ich zlý technický stav (skorodované, prepálené, zanesené nečistotami),
 • zanesenie výmenných plôch v prietokových ohrievačoch alebo kotloch,
 • unikanie zemného plynu netesnosťami na rozvodoch (kontrolovanie mechanických spojov, prírub, ...).

 

Ako mám zaobchádzať s plynovými zariadeniami?

 • Dodržiavať pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu plynových spotrebičov uvedené v návode výrobcu.
 • Plynové spotrebiče a rozvody plynu kontrolovať a udržiavať vždy podľa návodu na obsluhu ich výrobcu a dodávateľa.
 • Používať plynový spotrebič len na účel, na ktorý je určený.
 • Dbať na dostatočný prívod vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený plynový spotrebič.
 • Dbať na riadne vetranie priestoru, kde sa používa spotrebič, ktorého spaliny unikajú do ovzdušia (plynový sporák, rúra na pečenie, plynový prietokový ohrievač).
 • Opravy, údržbu a kontrolu plynových spotrebičov zveriť iba osobám s odbornou kvalifikáciou a požadovaným oprávnením.

 

Aké práce robí plynár?
Odborne vyškolený plynár ti vie pomôcť s revíziou, opravou a údržbou plynových kotlov. Vie vykonať kontrolu úniku plynu. Pomôže ti so zapojením, alebo odpojením plynových varných dosiek a poskytne ti potvrdenie do záručného listu certifikovaným plynárom. Môže pre teba urobiť novú prípojku plynu do tvojej nehnuteľnosti, alebo urobiť kompletnú rekonštrukciu plynového rozvodu vo tvojom byte, dome, či firme. Vykonať výmenu uzáverov a hadíc HAD na plynových zariadeniach a tlakové skúšky a revízie na plynovom rozvode ako aj výmenu HUP (hlavného uzáveru plynu) a odstrániť úniky plynu a havárie. Wilio ti pomôže nájsť kvalitného plynára, z tvojho okolia, ktorý ochotne pomôže vtedy, keď ti to vyhovuje.

 

Ako nájdem dobrého plynára?
Vytvorenie dopytu na Wilio je rýchly a jednoduchý spôsob, ako nájsť šikovného a ochotného plynára v tvojom okolí. Wilio ti pomôže nájsť odborníka s tými správnymi skúsenosťami na tvoj dopyt.

 

Mám plynárovi poskytnúť vybavenie, alebo si prinesie svoje vlastné?
Väčšina profesionálnych plynárov používa vlastné nástroje, ale plynové zariadenia, ktoré sa budú inštalovať a spotrebný materiál musíš po konzultácii s plynárom uhradiť, alebo dodať ty. Profesionálni plynári vedia, aké materiály sú pri plynovej inštalácii potrebné, preto pred tým než kúpiš materiály, alebo zariadenia ti odporúčame prekonzultovať nákup s tvojim plynárom. Ak však už máš nakúpené zariadenia a spotrebný materiál upozorni svojho plynára pred tým, než ti pošle cenovú kalkuláciu.

 

Ako najať plynára pomocou Wilio?
Nájsť šikovného plynára v tvojom okolí je jednoduché. Stačí zadať dopyt. Wilio následne informuje odborníkov, ktorí s nachádzajú v tvojej lokalite, majú potrebné zručnosti a vedia prácu vykonať požadovanom čase. Potom stačí aby si si vybral z ponúk, ktoré dostaneš. S Wilio máš istotu, že získaš kvalitné služby za primeranú cenu. O kvalite práce jednotlivých plynárov sa môžeš presvedčiť tak, že si pozrieš ich zákaznícke hodnotenia a recenzie. Zaplatíš len za vykonanú službu a až po jej dokončení.

 

Koľko stojí plynár?
Vytvorenie dopytu na Wilio je rýchly a jednoduchý spôsob, ako nájsť šikovného a ochotného plynára v tvojom okolí. Wilio ti pomôže nájsť odborníka s tými správnymi skúsenosťami na tvoj dopyt.

 

Kto zodpovedá za plyn?
Po hlavný uzáver plynu (HUP) ide o plynárenské zariadenie, za ktoré je zodpovedný distribútor zemného plynu. Od HUP až po samotný spotrebič zemného plynu ide o odberné plynové zariadenie, za ktoré je zodpovedný odberateľ, čiže majiteľ nehnuteľnosti. V bytových domoch za spoločný rozvod plynu zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu. Za plynový rozvod za plynomerom (v bytoch), vrátane plynových spotrebičov, zodpovedajú vlastníci bytov.

 • Distribútor zemného plynu zodpovedá za plynárenské zariadenie po hlavný uzáver plynu. Hlavný uzáver plynu ho oddeľuje od odberných zariadení.
 • Za odberné plynové zariadenie zodpovedá odberateľ, ktorým je väčšinou vlastník nehnuteľnosti.
 • V bytových domoch za spoločný rozvod plynu zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu.
 • Za plynový rozvod za plynomerom (v bytoch) vrátane spotrebičov zodpovedajú vlastníci bytov.
 • Ak je v dome kotolňa, aj za ňu zodpovedá správca alebo spoločenstvo vlastníkov.

 Aké práce pre teba plynár urobí

Revízia a údržba plynového kotla
V plynovom kotle prebieha spaľovací proces, kde sú vyvíjané vysoké povrchové teploty. Aby bola zabezpečená bezporuchová a bezpečná prevádzka týchto zariadení je preto revízia kotla vyžadovaná nielen zákonom, ale aj samotnými výrobcami. Pri revízii nejde iba o zabezpečenie bezproblémovej prevádzky plynového kotla, ale hlavne o bezpečnosť, ktorá môže byť ohrozená v prípade poruchy kotla a úniku oxidu uhoľnatého. Pri bežnom servise sa čistia teplovýmenné plochy, ktoré zabezpečujú prenos tepla medzi plameňom a vodou, čo je základ dosiahnutia výrobcom uvádzanej účinnosti zariadenia. Ak je to potrebné vymenia sa nadmerne opotrebené súčiastky.

 

Potvrdenie o vykonanej revízii kotla
Potvrdenie (protokol) o vykonanej revízii je nevyhnutné v prípade poistnej udalosti. V dôsledku nevykonaných revízií a servisu ti poisťovňa neuhradí škodu, pretože si si nesplnil zákonné povinnosti. Každé zariadenie nad 50 KW má povinnosť podľa vyhlášky raz ročne absolvovať bezpečnostnú prehliadku. Podľa zákona opravovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má príslušné oprávnenia.

 

Montáž plynových sporákov a plynových varných dosiek
Zapojenie plynového sporáka, alebo plynovej varnej dosky je jednou z najbežnejších prác, ktoré pre teba plynár môže urobiť. Plynár dodá hadicu a šrauby a ďalší spotrebný materiál a pripojí plynové zariadenie. Následne nainštalované zariadenie otestuje. Po dokončení práce by ti plynár mal dať osvedčenie o montáži, ktoré je potrebné k úspešnej reklamácii v prípade poruchy plynového zariadenia.

 

Nové prípojky, prerábka plynoinštalácie, alebo nová plynoinštalácia od plynomera k spotrebičom
Ak potrebuješ priviesť plyn do svojej nehnuteľnosti plynár pre teba zrealizuje prípojku. Plynár pre teba môže aj prerobiť už existujúce plynoinštalácie a premiestniť už existujúce vývody. Rovnako pre teba môže zrealizovať kompletné nové plynoinštalácie od plynomera k spotrebičom. Následne celú inštaláciu otestuje a vystaví ti osvedčenie o montáží.

 Čo mám robiť ak mi uniká plyn?

Ak máš podzrenie, na únik plynu je potrebné postupovať podľa týchto bezpečnostných pokynov:

 • Otvoriť všetky dvere a okná.
 • Vypnúť plynové spotrebiče a uzavrieť prívod plynu (domový uzáver, resp. hlavný uzáver plynu).
 • Nepoužívať otvorený oheň (nezapaľovať zápalky a zapaľovače).
 • Nepoužívať elektrické zvončeky, elektrické spotrebiče a telefóny.
 • Nevyťahovať prívodné šnúry k elektrickým spotrebičom zo zásuvky.
 • Nepoužívať výťah.
 • Nefajčiť.
 • Varovať ostatných obyvateľov domu a opustiť budovu. • Informovať pohotovostnú službu plynárenskej organizácie telefónom nachádzajúcim sa mimo domu či miesta úniku.
 • Ak vystupuje zápach plynu z uzamknutých priestorov, informovať zároveň políciu, alebo hasičov.
 • Miesto úniku sprístupniť pre pohotovostnú a poruchovú službu.
 • Únik plynu nikdy nezisťovať plameňom, ale vždy pomocou penotvorného prostriedku (saponátu alebo mydla). Únik plynu sa prejaví tvorbou bublín v mieste netesnosti. Väčšie úniky plynu ľahko zistíme čuchom a prípadne aj sluchom.

Hodnotenie od zákazníkov

Jana M.
Zákazník
Hodnotí
Peter P.
Poskytovateľ
Rýchly, profesionálna práca
Maliarske práce, Maliar
Ester G.
Zákazník
Hodnotí
Martin G.
Poskytovateľ
Parada, dobra robota, dobra cena a prijemny clovek!
Maliarske práce, Maliar
Michal K.
Zákazník
Hodnotí
Peter P.
Poskytovateľ
Absolútna spokojnosť s prácou aj prístupom. Zodpovedný a spoľahlivý. Palec hore!
Hodinový manžel
Pišta K.
Zákazník
Hodnotí
Ľuboš M.
Poskytovateľ
Bol som veľmi spokojný. Ľudský profesionalny pristup, rychla oprava rozumná cena.
Hodinový manžel
Eva M.
Zákazník
Hodnotí
Pavol P.
Poskytovateľ
P. Horňáka vrelo doporučujeme. Bol ochotný prísť aj neskoro večer, aby nám zapojil dres, d...
Upratovanie
Lily L.
Zákazník
Hodnotí
Progaut s.
Poskytovateľ
Dobre vykonaná práca + dobré rady navyše
Elektroinštalácia

Naši partneri,
ktorí nám dôverujú

Napísali o nás

Tak neváhajte a jednoducho vyriešte,
svoj projekt s Wiliom.

chcem začať

Články,
ktoré by sa vám mohli páčiť

Máte záujem
o nové zákazky?

Našim poskytovateľom sme už sprostredkovali
zákazky za 68,8 miliónov eur. Pridajte sa aj vy.

registrovať zadarmo