Používaním našich služieb a tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.Ďalšie informácie.

Späť

Zapojenie zásuvky, ako na to?

Zapojenie zásuvky, ako na to?

Svojpomocné zapájanie zásuvky môže byť nebezpečné, preto by ste sa po správnosti mali obrátiť sa na odborníka s potrebnou kvalifikáciou. Ak sa však rozhodnete pustiť do zapájania zásuviek sami dbajte na zvýšenú opatrnosť. 

 

Prácu na elektrickom zariadení robte vždy iba pri vypnutom stave. Pred pracou si skontrolujte bez napäťový stav spoľahlivým meracím prístrojom – nie „fázovkou“, alebo podobným zariadením.

 

Zapájanie elektrickej zásuvky v trojvodičovej sústave

 

Dvojvodičová sústava 

 

Dvojvodičová sústava nezodpovedá súčasným technickým normám, ale v praxi ju ešte nájdete často. Dvojvodičová sústava, teda sieť TN-C, so zásuvkami 220 V sa už v súčasnosti nepoužíva na vedenie elektrickej energie ku koncovým zariadeniam, ako sú napr. svetlá a zásuvky. Stále ju však nájdete v starších domoch postavených do roku 1993. Tento typ siete má napätie 220 a 380 V. Napätie 220 V môžete namerať medzi ktoroukoľvek fázou a PEN. Napätie 400 V sa dá namerať medzi dvoma ľubovoľnými fázami. 


Pri takejto staršej dvojvodičovej sústave sú k dispozícii dva vodiče: fázový vodič L (čiernej, alebo hnedej farby) a ochranný vodič PEN (zelenožltý). 


Ak máte doma dvojvodičovú sústavu odporúčame vám ju pri najbližšej rekonštrukcii prerobiť na trojvodičovú.


Farebné označenie káblov: ako rozlíšiť vodiče v dvojvodičovej sústave TN-C


PEN vodič


Zároveň pracovný a ochranný vodič  sa vyskytuje sa v sieti TN-C. Dajte pozor a nepomýľte si ho s ochranným vodičom PE. Je nevyhnutné aby bol zapojený správne. Na tomto vodiči nie je proti zemi napätie. Označený je ako PEN (Protective Earthing and Neutral conductor), svorky sú označené ako PEN, alebo symbolom uzemnenia. Má zelenú, alebo zeleno-žltú farbu a na koncoch je označený svetlo modro.


Fázový vodič L


Pracovný vodič, ktorý vedie prúd tzv. „fáza“. Na tomto vodiči je proti zemi napätie. Značí sa ako L (Line), L1, L2, L3; svorky U, V, W, prípadne R, S, T, kedysi aj ako X, Y, Z. Môže byť  čiernej, hnedej, alebo sivej farby.

 

Ako zapojiť elektrickú zásuvku 220 V v dvojvodičovej sústave TN-C

 

V dvojfázovej sústave sú jednofázové zásuvky pripojené iba dvoma vodičmi, fázovým (L) čiernym, alebo hnedým, a stredným ochranným (PEN) vodičom, ktorý býva buď zelený, alebo zelenožltý. Zásuvkové okruhy sú istené 10 A ističmi. Pred takto zapojené zásuvky sa nedá zapojiť prúdový chránič, je však možné ich vybaviť prúdovým chráničom vo forme adaptéru do zásuvky. Poškodením PEN vodiča, ktorý je namáhaný prechádzajúcim prúdom, dôjde k  vzniku nebezpečného dotykového napätia na neživej časti. Pretože sa tieto typy inštalácie bežne stále  nachádzajú v starších domoch ide o pomerne bežnú poruchu, ktorá je veľmi nebezpečná a život ohrozujúca! Takáto porucha si vyžaduje odpojenie elektroinštalácie od siete a zásah elektrikára.

 

Zásuvky sa v dvojfázovej schéme zapájajú tak aby ochranný kolík bol hore a stredný, alebo nulovací vodič bol pripojený na pravú dutinku pri pohľade spredu. To isté platí aj pre dvojité zásuvky. Pretože je pre PE a N použitý iba jeden vodič musí vodič PEN byť najskôr pripojený na ochranný kolík a až potom do pravej dierky zásuvky.

 

Schéma zapojenia zásuvky v dvojvodičovej sústave

Zapojenie elektrickej zásuvky v dvojvodičovej sieti

 

Pri výmene starej  poškodenej zásuvky pripojenej hliníkovými vodičmi za novu je vhodnejšie použiť zásuvku so skrutkovými svorkami (napr. ABB Classic). Zásuvky s bezskrutkovými svorkami nie sú na Al vodiče  vhodné preto, že maximálny  povolený prierez vodiča je 2,5 mm2 a staršie Al vodiče s väčším prierezom sa nemusia dať  do svoriek vložiť. Môže tak dôjsť ku neprávnemu kontaktu a následnému vyhoreniu nainštalovanej zásuvky. 

 


Trojvodičová sústava

 

Trojvodičová sústava, sieť TN-C-S s novými trojvodičovými zásuvkami 230 V má napätie 230 a 400 V. Napätie 230 V môžete namerať medzi ktoroukoľvek fázou a stredným vodičom tzv. „nulákom“, alebo PE. Napätie 400 V sa dá namerať medzi dvoma ľubovoľnými fázami.